Selasa, 10 April 2012

Husni Bupati BG, Penyair Muda BerbasisBudaya Lokal

Posted by Husni Bupati BG Selasa, April 10, 2012, under | 1 comment

http://www.panturanews.com/index.php/panturanews/baca/5856

Sabtu, 18 Desember 2010

D'brown Sugar

Posted by Husni Bupati BG Sabtu, Desember 18, 2010, under | 1 comment

Husni lagi narik becak neng Pasar

Ana Dessy Bbc ,ngundang undang Husni tukang becak ...

Cak ... Cak... Cakkkkk becakkkk gyeh mene

Husni ------- Ana apa Yu ,pan mengendi rika ?

Dessy bbc -------- nyong pan ngising cak

Husni --------- sy* geh ,s*et geh ....bol geh,

*aimu ,dipikir becake nyong kakus apa
(( husni jengkel nemen sampe

Urip Ubadah

Posted by Husni Bupati BG Sabtu, Desember 18, 2010, under | No comments

kulonuwun sedulur njabur ndisit karo nyambi ndongeng,,..critane wong obor piting mbiyen esih nganggo karbit..gelise kanda sabil<nyambat aran>siap2 mangkat obor piting.. anjog ning balong natani obor siap tempur...
niate nyebrang kali luruh tempat sing akeh pitinge...ilang ileng prau sabrangane ning sebrang kabeh...
duhhh..praune lngka,, ana ningkana kabeh priben kyeh loke pan inggek bae/renang,,<jerongatine karo siyem2 gyeekh>..akhire wong pengin olih akeh terpaksa inggek..gedubaaaarrrrr ketapak2,,waduuuhh22333......tiba2 sabil njerit2 kya dicokot baya pantese..
"siyeeemmmm gyehhh..,," jebule nyong klalen karbite esih ning sak celana dadi moros puanaase bli kira2,,untung bae sendunge ra kebrangass

Selasa, 05 Oktober 2010

brebes gemuyu

Posted by Husni Bupati BG Selasa, Oktober 05, 2010, under | No comments

Ana terdakwa ditakoni Hakim.."Bener kowen sing merkosa bocah cilik?''.."yakin sung, wani sumpah gelem busung dudu nyong Pak Hakim..","kyeh tak kandani kowen ngarti hukumane wong sing sumpah palsu?!!..", "Ya ngartilah Pak Hakim, sing jelas kan hukumane luwih enteng dibandingna merkosa bocah cilik kuwe.."
102. na mualaf tembe bae belajar sembayang ng mushola..persis ning mburine imam..wong arane mualaf sembayang durung ngarti tumaninah..pas ruku ndase nyondol bokonge imame ,nganti pan nggentoyor..imame jengkel pas sujud sikile njejek memburi jebred..prangasane mualaf apa2 gerakane imam kudu melu2..dijejek imam sg ngarep..de...weke akhire melu2 njejek makmum sing ning mburine, jebred
103. Critane ana acara pengobatan masal ning tivi,..Nini2 sg wis telung tahun encoken melu partisipasi pengin encoke mari..tangan tengene ditempelna ning layare tivi tangan sg kiwa nyekeli boyok,..ujug sing lanange aki2 melu2.. tangan tengene ditempelna ning tipi, sing kiwa nyekeli ngisor wudele..jare nini2ne "Kang2 kiye pe...ngobatan nggo marekna penyakit sg pada lara, dudu nggo nguripna barang sing wis mati kaya kuwe..."
104. Wanyad dagang salak ning pasar..Ana ibu2 nganyang "Mas, salake sekilo pira?..","sekilo limang ewu Bu..", "alah mas mas, wong salak sa upil-upil be larang temen..?, "aduh Bu Bu,..ari ora gelem ya wis..ngarani salak sa upil lah cungure sa pira?..
105. Darkonah jengkele por2ran,wis tuku 100 bungkus ramuan madura tp Wanyad megin protes bae..jarene Wanyad "bisane barange kowen tetep belih enak belih acan sih Nah", akhire 100 bungkus digeburna sumur kabeh,bleng bleng bleng kr ngomong "Penipu laka pengaruhe babar blas", brang wis mlebu sumur kabeh, let ora suwe..pan nimb...a banyu, daning kerekane alot temen..halah jebule ning njero sumure mengkeret timbane kejepit
106. Wanyad dagang ayam ning pasar, ana ibu2 ngayang pengin tuku "Mas, ayam kiye sih regane pira?.."oh, sing kuwe 25 ewu Bu..","Dih, kayong larang temen yah..ora olih 10 ewu?,..danyang semono Wanyade radan bludreg.."Nganyang sing bener bae Bu..wong sulak laka daginge be 15 ewu ka.., apa maning ayam sing ana daginge kaya kiye..."
107. Ana perawat loro lagi memperhatikna awake pasien preman sing lg atang2 klenger lubar dikroyok masa.."dih akeh temen yah tatone, aran-aran pendekar maning" diwaca ng lengen Si Pitung, ning dada Wiro Sableng, Ng weteng Brama Kumbara, barang ning ngisore wudel tulisane "JABUNG"..jare perawate mrg kancane "ana pendekar ara...ne JABUNG?", .. "mbuh, dielus2 ndes..", barang dielus2 megar tulisane "JAKA SEMBUNG"..
108. Wanyad critane tembe tuku mobil anyar warnane abang, ... nomer polisi-ne pesen khusus : BH 151 TT
109. na wg lg kopyokan alias lotre ng pasar,bandare diubeng wg pirang2, ujug2 ana wg wadon anggo rok mini melu pasang "Mas, nyong melu pasang 50 ewu ya"njagonge metaktak ora nggo cawet,bandar kr sg liyane akhire ora ndeleng pasangane "wis oh mas dikopyok!!", ujug2" hore aku menang..mene mas 500 ewu" brg wis olih lngsung mi...nggat, bandar kr sg masang pd clingak-clinguk "mau angkane pira yah","embuh.."
110. Wong pilot disurvey, "Kapan terakhir anda melakukan hubungan sex..", ya jawabe sembilan belas enam puluh sembilan..", "dih dih kayong wis lawas temen yah pak pilot.." jare pilote.."Lawas kepriben?..saiki tembe duapuluh satu sembilan belas..."
111. Wanyad bengi2 tukaran karo bojone "Nah2..kowen pancen ora becus ning kasur payah", nganti esuk Darkonah belih trima..pan mangkat kantor Darkonah mecucu bae..akhire barang ning kantor Wanyad belih kepenak dewek, Darkonah ditelpon njaluk pangapura, suwe ora diangkat2, barang diangkat karo suarane megap2 ah uh ah uh.."kow...en lagi apa Nah, daning suwe temen ngangkate", "aku kiye lagi luruh pendapat kedua.."
112. Wanyad kr anake keder ndelengna LIFT, jarene "Tong, bisane wong2 pd mlebu lemari ya?","mbuh Pa..," Wanyad megin mikir..ora swe ana nini2 kisut mlebu LIFT, bar lawange ngineb, semenit lawange mbuka maning, "mau nini2 ka bisa saiki dadi wong ayu nemen" Wanyad kaget mencolot memburi "Tong2, dundangna mane kowen ","pen apa... sih Pa?", "gongkon mlebu lemari kiye eben bisa robah dadi wg ayu, jbule kiye cetakan mnungsa"
113. Esuk2 Wanyad makani ayam babon kr pitik2ke "ker, ker, ker", nganggone sarung kr ndodok ora katokan, prangasa gumbule kr ayam peline metu metoto ya ora isinlah, belih ngartiya ujug2x ana jago nladung nganggo jalu,..jebred2x..Wanyad kaget kelaran pen semaput, Lah bisane ayam jago nganti jengkel, dipikir-pikir "mungkin me...rga esuk2 megin metenteng, prangasane jago nantang ndeyan, atawa cemburu ndarani ngerek2ki babon"
114. Jamane Wanyad mahasiswa, jaman semono awake geringe por.. nganti2 dosene pada takon "Nyad, bisane kowen gering linting kaya kuwe temen sih...bakuten ora tau mangan? apa kakeyan pikiran ?..", "ora ka Pak Dosen,.. sampeyan kan ngerti dewek arane bocah kos-kosan oh Pak..sedina2ne mesti mangane supermi, barang esuk karo ng...ising dielus2 ka metune sperma, dadine ora tau dadi daging oh pak..."
115. Wanyad ditakoni Dalban, "Nyad bisane kowen karo Darkonah kayong awet temen sih, sing menarik kuwe apane?", "Eh, raimu pengin ngarti Ban??", "Kyeh aku tak buka rahasiane mung karo kowen tok, aku kwe wis ning endi2 paran ari mslh wadon, tapi egotane langka sg ngungkuli Darkonah ibarat gawe teh manis we angger wadon liya... sg ngudek kwe sendoke,tapi angger Darkonah Ban, justru sing mubeng kuwe gelase..mpot, mpot,mpot.."
116. Wanyad critane wis mboking tlembuk mbayar Rp. 500 ewu ning hotel, durung denggo ujug2 ana gempa..akhire pada pating plesat,..tlembuke mlayu,..wanyade nggoleti ora ketemu..akhire ketemu pelayan ning hotel,.."mas mas,..rika weruh bocah wadon nganggo lekton abang apa ora?..", "ora pak, kening apa sih?", "ya wis mengko ang...ger weruh langsung denggo bae ya!!,..masalahe mau wis tak bayar.."
117. Wanyad mlaku2 nduwure dampar sepur, ujug2 weruh pincukan..jrongatine kayong penasaran..kye angger gorengan gedang tah eman2 yah,tapi ya kepikiran jg apa kiye tlepong yah?akhire calu alam karo merem matane, alon-alon njukut pincukan kwe karo cangkeme ngomong,..pisang goreng, tai..pisang goreng, tai, pisang goreng, tai.....pas jentike nempel mbak ceos toli dambung ning cungure.."kweh aku sih ngomong apa,..benerkan tai"
118. Wanyad tembe olih pacar anyar,..cuman bocah wadone isinan..dicekel rambute, "kang aja kesusu kang, dicekel pundake jawabe "kang aja kesusu ndisit kang, dicekel gulune ya jawabe "kang aja kesusu ndisit kang.." dicekel gegere ya jawabe pada bae."kang aja kesusu ndisit kang", akhire Wanyad sewot.."kowen kiye asu apa yah,.....susune ning endi-endi ora.."
119. Wanyad tembe bae numpak kapal mabur, lingak-linguk bae karo keder ..barang ning nduwur nglinguk sewiwi daning lampune kelap-kelap bae..akhire barang ana pramugari lewat dundang.."Mbak, tulunglah domongna supire, daning ritinge murub bae..tulung eben dipateni..eman-eman akine.."
120. Wanyad nyetir mobil nyenggol wong boncengan lanang wadon akhire urusan kr polisi "kyeh kowen kudu tanggung jawab ngobati mrg rumah sakit, mslhe wonge klenger kabeh kr sg wadone jg wetenge keguguran","waduh pak nyong belih duwe duwit sung tp angger tanggung jawab eben sg wadone meteng maning tah aku sanggup"
121. Ana bocah cilik weruh manekane sing randa wuda bral ning kamar karo jengat jengit ngremed2 lan ngguwek2 karo ngrintih2 "duh wong lanang2,..kapan kowen mene wong lanang ..aku pengin kowen wong lang", krungu kaya kuwe anake belih gelem kalah..wuda bral jengat jengit karo ngrintih "duh pit mini-pit mini..kapan kowen mene ...pit mini...aku pengin kowen pit mini....
122. Ade orang Aceh lg mancing sebelahan ame orang Jakarte...Si orang Jakarte dapat ikan cucut gede banget,..pas diangkat bilangnye "Gile Mek, Gede Banget Cucut-nye...", denger kate2 Cut orang aceh nggak terime..dalam atinye busyet bini guwe kok dibawe2..giliran orang dapet ikan cucut gentian dibalik bilengnye "Gile Cut,..Gede Banget MeM*K-nye"
123. wanyad mendem karo nonton misbar, ujug2 nelpon polsek 'selamat malam, tlg pa ana wong gelut ana sg mati,' ning endi mas? Ng lapangan kluwut pa','bisane ora dipisah','angel pa','angel piben?,'ilmune duwur pa mslhe sg gelut barry prima karo advent bangun'
124. Wanyad lagi njagong ning brug, let ora suwe ana wong dagang uplek liwat,.akhire dandegna "Man upleke ndes,", akhire pada dilayani..jare Wanyad "Man tambahi ndes, kayong nglayani ka bisa pelit nemen semangkok ora pepek.." "Dih, dadi wong tuku ka kayong rewel temen sih rika.", "eh man ora kena protes loh pembeli kan raja....." "Wong raja ka mangane uplek.."
125. Wanyad Numpak trek kebelet nguyuh,jare supire "Mngko disit kiye lagi dikejar Polisi " ora kanti akhire nguyuhe dwadahi kalenge bir, ana 3 kaleng, let ora suwe kepepet polisi "pritt' dipeped akhire mandeg, wis ba bi bu ba bi bu, sakale wis dimaen duwit tapi brang weruh ana 3 kaleng bir "uyuhe Wanyad" lngsung dijaluk,tr...s ditenggak,Wanyade merem2,jare polisine "Kye Bir wis kadaluarsa yah? daning rasane asem2 kaya kiye"
126. Ana maling lg digebugi wong, Wanyad wruh akhire aruh2"Hei, mas,aja maen hakim sendiri, melas","ora kye maling ka", "iya tp aja maen hakim sndiri kye kan negara hukum", "trus priben","ya wis denteni ndisit ya." maring pos kamling akhire ng kana ktm kholil, iwan, imam kr amin"Hei kanca2 ana maling kyeh", "ning endi?","yu...h melu",brang tekan malinge "kyeh maksude nyong drpd maen hkim sendiri, ayo digebugi rame2 bae"
127. Wanyad numpak motor banter nemen ning ngarepe ora weruh ana nini2 nganggo tongkat nyabrang ..kaget ngerem karo ngesod,.siiiiiiit sret..."persis kurang se senti ",.."Mbah priben sih mbah aja goblog nemen2 lah sampeyan nyabrang saenake,.." ,"sing goblog kuwe sapa? kowen apa nyong..wong nabrak nini-nini be nganti ora kena.....berarti kan kowen sing goblog.."
128. anyad numpak taksi ning mburi dewekan, pengin ngobrol karo supire akhire dijawil, supire kaget setengah mati ngedek gas ora kira2 nganti pan nabrak, karo ambekane ngos2san..akhire Wanyad njaluk pangapura..jarene "mas2 aja ngageti lah".."kening apa sih pak.."nyong nyupir taksi kiye tembe..","lah sedurunge kerja ning en...di pak..?","ya nyupir juga..nggawa ambulans ngater mayid.."
129. Ana wong wadon lapor polisi jarene deweke klenger terus diperkosa wong 8 tukang ojeg kabeh..jarene Polisine "Bisane kowen ngarti sing merkosa kuwe wong 8 tukang ojeg kabeh padahal kowen kan klenger?.. "masalahe kaya kiye sih Pak, barang sing ke-8 nyong sadar pan metu..masalahe angger ora ping 8 ya nyong durung bisa metu..."
130. arene, rata2 wong lanang kuwe luwih pinter dibanding karo wong wadon masalahe wong lanang kuwe ndase loro, sanajan sing ngisor ndase luwih cilik tapi otake kuwe luwih encer...
131. Darkonah ketemu ustad terus takon "Tad, Kang Wanyad kuwe senengane ngongkon aku ngoloh kuwene..aku sebagai bojo ya kudu nurut ..kuwe bakuten hukume kepriben Tad?..jare ustade "Apa iya..!! Masya Allah...Wanyad..Wanyad..enak temen yah dadi kowen Nyad!!!....."
132. Wanyad wis suwe ora dolan maring peleman, nemoni germo sing arane Wakijem, "Jem, ana barang anyar belih??!!", "Eh Den Mas Wanyad..njanur gunung, saking pundi mawon,..menawi sing enggal2 tah katah oh..mboten usah kuwatos, asli.. lare2 meniko, lare2 tembe..taksih anget..", jare wanyade "tembe-tembe apa Jem..tembe cewok..."
133. Wanyad lagi turu enak2 kridongan sarung ujug2 wetenge mules akhire langsung mencolot maring kali karo sarungan.. karo ngempul udud ngising, tapi sajerone ngising sakale ngisinge ning kali tapi ora tumon moni plang plung plang plung, tp monine malah blag bleg blag bleg.. sawise mari wetenge disingna tangi o ya, tembeken... nganjatna sarung mak ceos, walah jebule ngumpul ning sarung kabeh..pantes ora moni plang plung2x
134. Ana wong mis njaluk ning umahe ustad sing tukang ngaji (Qori)...kebeneran ustade lagi ora duwe duwit..akhire ngomong.."Wa, satemene aku kiye lg ora duwe duwit..saiki kaya kiye bae..aku kiye dong ngaji kuwe amplope 200 ewu, lah saiki sampeyan tak ngajeni bae priben?, tapi ya kuwe mau mengko sampeyan jujul ya..."
135. Ana kyai ngomong : aku kuwe luwih seneng dadi supir bis malem,..ganjarane luwih gede daripada dadi kyai kaya kiye,..."lah sih bisane Pak Kyai??!!", "Lah iya pegaweyan nyupir bis malem kuwe marakna wong2 pada dedonga eben pada slamet..Lah dadi kyai aku ceramah ngaji marakna wong2 pada ngantuk...toli ana sing turu ngiler kaya kae kaeh...."
136. Critane ana wong pan mati, kabeh anake kadehen 7 wis kumpul kabeh., pada mubeng, ana sing mejeti, ana sing nalkin, ana sing nangis,wis pokoke haru biru wong arane pan ditinggal,.ujug - ujug wong sing pan mati melek,karo takon siji-sijine anake..jare bojone "tenang pak, nyebut2x.,bocah2 kiye wis pada kumpul kabeh..", ja...re sg pan mati.."Bisane pada ning kene kabeh, terus sing jaga warung bakuten sapa?!!.."
137. Wanyad numpak motor ning gili gede ora nganggo helm,..akhire di pripit lan dikejar polisi .."Hei..minggir disit mas...sampeyan nglanggar lalu lintas, tak tilang!!! numpak motor ora nganggo helm!!..","waduh bisane pak??..wong nyong ora nganggo helm ana tiba-tibane ya sing benjut nyong-nyong dewek bisane sampeyan nilang???
138. Setelah melakukan rapat dinas, Bupati Wanyad dapat menyimpulkan bahwa lahan-lahan basah yang perlu diwaspadai di jajaran kepemerintahannya adalah : 1. Dinas Banjir 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan 3. Dinas Pertamanan Kota khususnya Divisi Bagian Penyiraman...
139. Wanyad dadi dokter kelamin, ana pasien teka,"monggo mas ana keluhan apa ?"kiye dok", karo mbuka sleting clanane,pas dibuka dokter wanyade kaget, daning gedene mung sa pulpen ya wanyade ora kuwat gemuyu oh "hu wakakakak3x,ha ha ha...3x, hi hi hi3x","kening apa dok bisane dokter guyune kaya kuwe", "ora mas2 ora papa ka....., iya toli keluhane apa mas?","anuk dok wis 3 dina, peline nyong lara abuh kaya kiye" gedubrag...
140. Tarpoan digered maring polisi gara2 dtuduh merkosa bocah wadon cilik,jare penyidike "Hei Tarpoan, apa bener kowen merkosa bocah dibawah umur?", "wah nyong belih trima pak, ora temenan","belih trima priben wong saksine pirang2, ngaku belih kowen ngemprut bocah dibawah umur?", "swer pak,temenan,nyong belih krasa merkosa ...bocah dibawah umur,tapi sing kemutan nyong kuwe ngayakkuwekna bocah di bawah kasur"
141. Ana bencong dtakoni malekat ng akherat, "Hei,mene kowen!", "i..i..ya..","sapa arane?!","Marwanti Pa","aja goroh!!" jebred "ampun3x","marwanto Pa"," pegaweyane apa?!","mangkal ng pinggir dampar","bisane dadi wadon?!","panggilan jiwa Pa", jederrr "ampun10x","ndi silite kowen!" akhire disogok wesi panas","ampun10x, dih ka... ky kiye temen yah, ora ng dunia ora ning akherat nyogoke ka mesti sing mburi"
142. Wanyad duwe mertua arane Amin,..jamane penganten anyar critane dejak sembayang bareng karo mertuane gongkon dadi makmum,..mertuane sg dadi imam..begitu mertuane maca surat alfatehah tekan walad dholin...Wanyad pan njawab "amin" kayong keder wedi mertuane tersinggung jengkel.. akhire njawabe "bapa mertuaaaaa..."
143. Wanyad nyupir taxi gelap ng stasiun tegal, critane ktm bocah wadon ayu, akhire knalan trus gelem diajak mlaku2 maring guci, tekan guci diemprut ng mobil, salubare bch wadone ngaku jarene deweke kwe tlembuk "Mas, asline aku kye bayaran dadi aku njaluk dbayar 100 ewu ya", "oh dadi kya kwe mba, nyong ya kye asline supir ...taxi, dadi mengko balike mring tegal rika tak tarip ongkos 100 ewu ya.
144. Wanyad karo Dalban mendem bareng, ngomonge sakentrang-kentrang..jarene Dalban "Nyad, bangset ka..huwekk","ana apa, Ban huweekk?"Nyong angger laken karo bojo mesti nyong sing kalah..huweeekk , nyong belih tau bisa menang huweekk ",krungu kancane ngresula ky kuwe. Wanyad ora trima "huwekk aja wedi Ban, ngko tak rewangi, ...bojone kowen kudune dikroyok eben bisa kalah.. huweek"
145. Wanyad konsultasi kr Dokter,"Dokter tlong nyong duwe msalah nyong kiye wis swe ora bisa nga*eng nggo bojo, piben kye pa dokter?"ya wis gawa mene bae ndisit bojone", akhire digawa,jare doktere "saiki bojone wuda bral ndes trus mubeng, toli merkangkang ya!! wis2 semono bae",akhire Wanyad dundang "Kyeh rika asline sehat ...100%,laka mslh apa2,pancen kudune ganti bojo,lah nyong dewek ndeleng be ora bisa ngaceng babar blas"
146. Wanyad dodol semangka, sg tuku wong wadon,jarene wanyad semangkane abang-abang, barang digawa nganggo motor ana jeglugan semangkane pada tiba toli pada mlokah..barang mlokah katon pucet2 sg tuku ora trima, ngoncogi Wanyad.."Rika piben dagangan semangka,jarene abang2 bisane barang tiba mlokah ka pucet-pucet kabeh..jaren...e wanyad "Bu, aja maning semangka... ABRI be angger tiba mesti pucet.."
147. anyad karo Tarpoan lagi ning toko kaset, rupane krungu lagu "Terlanjur Sayang..", jare Wanyad "An, kuwe lagu sing nembang sapa sih bisa enak nemen..", "eh kuwe An, jare tukang toko kasete tah arane MEMES","dih dih..bisane arane MEMES An..?, "Ya kuwe, jarene tukang kasete maning tah monine merga sing lanange kuwe arane... ADI MS, Nyad" ,"oh kaya kuwe An,..Untung bae si MEMES kuwe ora kawin karo IWA K. yah An.."
148. Wanyad kwe preman critane nyamar dadi polisi, cengcang-cengceng ng dalan kr nggawa pestol2an, akhire warga sg curiga lapor terus ditangkep, digawa ning Polsek,akhire dtakoni kr penyidik "Hei arane kowen sapa??',"Wanyad Pak","Kowen Preman o ya,bisa2 ne nyamar dadi polisi gadungan,Maksude pan apa?","Belih maksud apa2 yak...in sung Pak Polisi,wong smpeyan dewek be nyamar dadi preman belih papa ka, bisane nyong ora olih????
149. Jamane Wanyad cilik critane sinau ngaji ning langgar sg mulang ustad asmu'i..Jare ustad Asmu'i "Kyeh Nyad tirukna nyong ya, ulaaa ika", wanyade "ula ika" ,"ulaaa ika","ula ika", "ulaaa ika", "ula ika"...."Ulane sing dawa Nyaad!!", karo nggebrak ancik-ancike turutan.."ulaaa dawa.." , "Bangset raimu Nyaad,...dobol asu ke...re...ora usah ngaji ning kene maning...merad mana..."
150. Wanyad selaku anggota Dewan, ditakoni wartawan ttg profile "Bapak lahir dan besar dimana Pak?" jawabe Wanyad "Oh saya ini lahir di lincak mas, besarnya di Ma Errot", wartawan : ha5x "Can You Speak Englis, Mr. Wanyad?", "Oh, I can..","Please talk me about you and your family in english!!..","Oh I am sorry, my family sta...y in Brebes not English", wartawane :?????????"
151. Rupane Darkonah kuwe mugane laris rupane pancen duwe ilmu "MINAK JINGGO"..miringe kepenak, dikongkon njengking ya monggo...
152. Bengi2 anake wanyad njaluk metu,tp ora olih bokan msk angin "lah bapa kr mane wingi bengi wisik2 metu breng2 be ora papa
153. Darkonah sing sore laka tamu babar blas, barang pen jam 12 tembe ana tamu rupane wong Batak tapi njitite por, anyang2ngan regan njaluk diskon, akhire nggo penglaris ditampani bae, sanajan diskon 40% etung2 nggo nambah2 badanan, barang sawise nglayani rupane darkonah njaluk tambahan maning..”Bang, minta tambah donk ka...n LEBARAN nih”, “Apa kau bilang LEBARAN yang SEMPITAN aja aku nggak kasih tambah..”
154. Wanyad critane lagi mumet merga suwe ora duwe pegaweyan alias nganggur,akhire mubeng-mubeng numpak motor kr mendem,barang ning dalan belok kiri bae pdahal perboden dilarang belok kiri,akhire dikejar polisi "Hei kowen belih maca tanda? belok kiri kuwe dilarang! kecuali hari libur!" jare Wanyad "Pak, nyong kiye ya maca, ...tapi ari smpeyan pan paham nyong kiye sedina-dinane ya libur, dadi mlegok ngiwa ya ora papa belih?!"
155. Wanyad lg ndelengna manekane sg wis tuwa anggo sarung mekangkang kr mreceli jengkol, rupane manekane ora anggo cawet, kr ndelengna Wanyade takon, "Ma, bsane jngkole kirut sih Ma?","Ya arane jngkol ws tuwa tong","toli bisane jngkole ana wijile Ma?","Ya merga wis tua tong","Ma ma, eh dadi ana wijile merga ws tuwa ya Ma?b...rg manene ndeleng mengarep "e eh dadi raimu sing mau ngindik dekene Mane Nyad?!,dsr bocah krg ajar.
156. Wanyad esuk2 pan mangkat kantor olih rejeki ana wong wadon lagi nelpon pacare ning ngarepe toilet..barang dideleng nemen2 daning sletinge mbuka..nganti cawete katon..tapi wanyad kaget pan klenger..barang weruh cawete jebule motipe "KORPRI"..gambare wit beringin karo katon oyode..
157. Darkonah critane esuk2 belanja ning warung, biasa blanja kebutuhan hasile mangkal lagi bengi..barang pan mbayar duwite dideleng karo sg duwe toko.."eh, mba daning kiye duwite palsu.","Palsu???, his sing bener bae..sih berarti nyong lagi bengi kuwe diperkosa????.., kurang ajar Tarpoan.."
158. anyad kr Tarpoan kuwe nlembuk bareng, mangkate bareng balike ya kudu bareng, Wanyad wis rampung ndisiti, njagong nunggu Tarpoan ora metu2,pan 3 jam,barang metu2 si Tarpoan dilabrag "Raimu suwe temen sih bol,su kyeh","sory Nyad, kowen kan ngarti matane aku tomprong mau kacamata mbuh mencelat maring endi, dadi aku kiye ...ora weruh, go nggoleti bolongane tlembuk be nganti pan 2 jam dewek."
159. Nggo sedulur2e nyong kabeh sg saiki lagi pada macul, para calo2 bawang , para tukang becak sg lagi pada mangkal, para butik2 sg lagi pada mrotol, sedulur2 sg lagi pada dagangan ning pasar, supir2 elep, tukang2 songgol, kuli, para tukang bangunan, lan liya2ne kabeh.....selamat beraktifitas salam mesra dari WANYAD....
160. Wanyad esuk2 crita karo bojone Darkonah, "Nah, Nah", "Apa kang?", "Aku nganti saiki megin eram his Nah","Sih kening apa Kang?"," critane lagi bengi aku nguyuh ning kamar mandi pas mbuka lawang lampune ujug2 bisa murub dewek, bar nguyuh pan tak ineb ya ujug2 lampune mati dewek", jare Darkonahe "eeeeh, dadi rika sing ng...uyuh ning kulkas Kang, kyeh pesing kabeh,nglindur ya nglindur tapi aja kebangeten nemen kaya kiye"
161. Sisri nandur bawang sawahe iring2an kr Tarpoan sg nandure bawang kr timun,tp Sisri ngresula bae "bisane bawange Kang Tarpoan apik2 sih,bawange nyong ka pucet2 kabeh?","eh kwe Sri, saben esuk aku wuda trus tak uyuhi dadi bawange nyong ndeyan pd isin dadi pd abang2 ",Sisri rupane tiru2 saben esuk wuda ng sawahe, tp brg p...irang2 dina jebule dudu bawange Sisri sg abang2 tp justru timune Tarpoan sing seger2
162. anyad critane duwe ayam dicolong ,akhire wadul maring ustad”Tad ayame nyong ilang dicolong , jarene ustad “wis ora papa Nyad, hakekate kuwe kan dekene Gusti Allah dadi sing ikhlas” let pirang dina , Wanyad weruh weduse ustade akhire dicolong,Ustade kelangan..jare Wanyad “Wis Pak Ustad aja ditangisi wedus kuwe kan hake...kate dekene Gusti Allah, dadi diiklasna bae” , jare Ustade “Dekene sih dekene tp aja sing gede oh”
163. Critane Tarpoan lagi mendem, ketemu bencong lagi mangkal katone ayu nemen akhire danyang..barang regane wis dadi dembat sing mburi..dasare lagi mendem critane kaget... "raimu kiye menungsa apa dudu..bisane dekene nyong butul tekan mengarep , huweeekkkk..."
164. Si Sri takon kr Bapane "Pa aku olih belih kawin kr Kang Tarpoan?",jare Bpane "Aja nok ,Tarpoan kwe asline kakange kowen dadi haram tp aja ngomong Mane ya" akhire siSri maring manene "Ma, nyong jr bapa ora olih kawin kr Kang Tarpoan mslhe Kang Tapoan kuwe asline kakange aku dewek"," Tenang Nok kowen kwe olih kawin karo... sapa bae, mslhe jg kowen kuwe dudu anake Bapane, tp aja ngomong2 ya"
165. Ana tlembuk, njaluk ditato ning pupune,jare sing nato "pan ditato apa kiye mbak?","tato arane nyong bae wis","pupu sing kiwa tulisi DARK ya,sing tengen NAH", barang wis dadi sing nulis tato bingung "daning arane sampeyan DARKNAH kayong angel temen","his dideleng sing bener..tengah2e diwaca oh,hurup O sing metoto kuwe."...,"eh jebule DARKONAH "
166. Wanyad wingi jare ditelpon Presiden, jarene ditawani dadi Menteri Pengindikan Nasional...tapi belih gelem mending dadi anggota dewan bae..sing Partai Ekonomi Lemah Indonesia..ngurusi wong mlarat sg ora pd duwe beras karo para tlembuk2 eben ora pd dadi tlembuk maning...
167. Dul Gaber wis suwe selingkuh karo babune si warsini, pas lg kaya kuwenan warsinine takon "pa, nyong karo ibu kuwe enak endi?","ya enak kowen lah war","lah bisane jare wanyad enak ibune..."
168. Kayong krungu2 radan ora beres, Darkonah slaku bojo pan njebak singlanage, bengi2 babune dbugah ben turune ngalih"War kwen ngalih mana, nyong pan turu ng kene","kening apa sih bu?","ora nyong pan njebak kang wanyad jare sering ngeloni kwen?!","kye malam apa sih bu?","Malam rebo emange kening apa?!!","duh Bu, smpeyan bs... kwalat","kwalat piben?","bengi kiye dudu jadwale bapa,tapi jadwale si amin brekele anake smpeyan"
169. Wanyad apen2 mancing, ben bisa ngindik wong sg lg ngising ning kali..jam semono biasane jadwale randane nongkrong ning jobong gribig sg bolong2..matane plirak-plirik sengaja nggoleti bokong..mbak telab kayong bokong radan mlodong..tambah mbetiter ora kedep karo mindik2..selak perek2 pengin rada jelas,barang wis perek ...mbak krosak wonge kaget ngadeg , "Eh, Nyad lagi apa?.." walah jebule Man Tohir sing dagang es,...
170. Dasar wanyad takon wong ning stasiun "sepur sing jakarta mangkate jam pira yah?", "jam 10 pak" , "ari sing semarang sih jam pira?" ,"jam 10.15 Pak" , "Lah ari sing Surabaya sih Mas, jam pira?","jam setengah rolas, bakuten sampeyan pan maring endi sih Pak? takone werna2 temen..","Ora.. nyong pan nyabrang.."

BREBES GEMUYU

Posted by Husni Bupati BG Selasa, Oktober 05, 2010, under | 2 comments

Wanyad duwe anak nrokcoke por,.. sekolah SMP diwulang basa inggris kr bu Suzanna, critane takon "Bu, nyong pan takonlah basa Inggrise duwit kuwe apa Bu?"Money","macane sih apa Bu?","macane mani", "ari kursi sih apa bu?", "ari kursi chair oh","macane apa Bu?","macane cer","berarti ari duwit dan kursi bahasa inggrise ap...a Bu?","Money and Chair oh", "Dih Bu Guru wani2ne ngomong saru.....
52. Wanyad ditakoni tanggane sg awake ky Ade Rai, jarene "Pak, bisane rika paling awake samono-monone tok bisane anake nganti 12 sih, aku sing kaya Ade Rai kaya kiye babarblas durung bisa duwe anak","Oh kaya kiye Pak tak warahi ya,ngko bengi sampeyan mangan bengi bareng kr bojo, toli nyuled lilin,bojo kongkon nganggo rok s...ing tipis, karo minyak wangi,bar kuwe..","bar kuwe kepriben?"bar kuwe sampeyan ngundang aku ya.."
53. Wanyad kr kancane wong loro lg mendem mlaku sempoyongan, sg siji ngomong "dih wulan ka bisa terang nemen kaya kuwe yah,..",jare kancane "goblog,..kuwe tah dudu wulan blog, kuwe tah serngenge oh ", "ah wulan ah", "serngene","wulan", "serngenge", ari ora pengandelan takon Wanyad gen "Nyad, kae wulan apa serngenge?", "end...i?..aduh nyong belih ngarti yah, wong nyong ya..wong anyar ning kene.."
54. Wingi Wanyad nglegleg bae tak takoni "kening apa?", "Bagreg ka aku diwirang bcah wadon","sih piben critane?","Nyong lagi njongkot enak2, ana bcah wadon ayu pesam-pesem ndelengna aku bae, aku kan GR ujug2 marani aku, aku tambah deg-degan oh, trs deweke ngomong "kayak kenal.."", "lah kowen njawab apa? "Masa sih Mbak, ter...usane kae ngomong "enggak, maksudnya kayak KENALPOT, dobol asu edan raine nyong dipadakna knalpot"
55. Orang Jakarte sekeluarge mandeg di Pekalongan,critanye laper berat, kate Babehnye"Luh aje yg cari nasi yeh, di WARTEG ajeh, bungkusin semue, nih koncinye","WARTEG tuh apaan Beh?!","Masak kagek tau, WARTEG tuh Warung Tegal"dah berangket Lame ditungguin nggak dateng2, oreng2 deh pade laper berat, pas dateng dimarah2in "H...ei!, Kemane aje Luh", "Loh katanye WARTEG Beh, Pekalongan Tegal itu 2 jam, bolak-balik jd 4 jam Beh"
56. Ana wong mis lagi mangkal, ketemu Wanyad toli ditakoni : "Rika mangkal wis pirang taun Wa?", "Wis 20 tahun Mas",.."dih dih dih betah temen yah..","anake pira Wa?".."Anake nyong 4 mas..", "Wis mentas kabeh Wa?", "Durung Mas.., sing 1 ning UI, sing 2 ning ATMAJAYA, sing 3 ng TRI SAKTI, sing 4 ning GUNADARMA..", "Hebat te...men Wa, pada kuliah ning kana Wa?!!",.."Ora Mas, ya pada bae karo nyong kaya kiye..."
57. Warsini 12 thn, kerja ning pabrik sapu tepes wis 6 wulan ujug2 njaluk metu, bos-se ora gelem, tp Siwar ttp ngotot senajan gaji-e dundakna, akhire bos-se takon alesan utamane bisane njaluk metu,Siwar trs mlorodna cawete "Kyeh Pa, 1/2 tahun be tepese pd nggamblok ky kiye ora gelem ucul", jare bos-se "Lah kuwe tah nyong b...e duwe oh "kr mbuka sletinge "Justru kuwe, Bapane kerjane wis tahunan dadi ketel kr alot ky kuwe,.."
58. Wanyad ora bs ngising maring dokter,doktere ngongkon wuda toli njengking jarene silite pan dileboni obat, brg wis.. dikongkon balik kr bengine jare obate kongkon dilebokna maning, bengine Wanyad ngongkon Darkonah "Nah, tulung lebokna obat kiye ndes",pas lg dilebokna Wanyad eram "Nah2,..bisane mau lg doktere sg nglebok...na tangane doktere loro2ne ng pundake nyong yah, toli rasane belih kaya kiye..mau tah grenjel nemen"
59. Wanyad kr Darkonah critane awan2 maen ning bale...anake sing umur 5 tahun weruh..terus takon "Ema alo Bapa agi apa ya?!!..Wanyad kr Darkonah kaget langsung diringkesi "eh, kiye tong bapa kr ema lg dolanan jaran-jaranan.."," eh aya uwe pa..ali dolanan jalan-jalanan aja ning bale oh,..mengko ali ana uwong sing weluh kan ...isin oh..ngko ndalani lagi nglakoni hubungan suami istli..."
60. Darkonah pan babaran kangelan nemen, wis 10 dina ning ruangan bersalin tp ora metu2..dokter akhire angkat tangan..Wanyad dugal saporete..Doktere diganyami..rika ari ora pd jegod ngetokna bocah aja pd dadi dokter ?!!..Minggir tak tokna dewek lah.." akhire Wanyad wuda gedabelan, Darkonah dipentang toli dilebokna barange ...karo ngomong "Ayo..tong!! gatolan sing kenceng..tak tarike karo Bapa.." ceprot oa.. oa.. oa.. oa...
61. Wanyad wis suwe kondor, dokter pirang2 dokter ora mari2, akhire maring dukun "Mbah, nyong njaluk tulung Mbah, nyong kondor wis pirang2 tahun ka ora mari2..tulung eben mari Mbah?, "Kiye Nyad tak kandani obate ya, kowen kudu manjat wit klapa paling sacuil 7 wit, bar kwe jukut klapane sg paling tuwa diparud toli dilepet2n...a ning bergijilane kowen"," oh iya Mbah?!!,bar kuwe mari Mbah?"," tak jamin pasti pasti..mengkilat!"
62. Wanyad sing wis pan mati critane njaluk pangapura karo Darkonah.."Nah, ..", "sssst..wis aja kakeyan ngomong ngko mriyange tambah parah Kang..", "ora nyong pan ngaku..","wis gen aja kakeyan ngomong..", "ora Nah,..aku pokoke njaluk pangapurane,..nyong kuwe tau ngeloni mane kowen, adine kowen karo kakange kowen..", "iya a...ku wis ngarti ka Kang...mangkane rika saiki tak racun!!..."
63. Dalban karo Wanyad kuwe sedulur kembar,..critane ribut masalah warisan njaluk akeh-akehan...Jare Dalban "Nyad, nyong pokoke kudu sing luwih akeh...Raimu nang ngarti oh ya.. nyong sing luwih rekasa nggawe dalane laire kowen..jare Wanyad "Ya belih kena kaya kuwe oh kang..Rika mbrojol merga tak jejek nyong, angger langka ...nyong nang rika kaper-kaper oh...".....SELAMAT PAGI KUWAIT.....
64. Ana ibu2 priksa maring dokter kandungan.."Pa Dokter, tlg wetenge nyong belih kepenak nemen..", "Oh kaya kuwe, ya wis coba buka cawete ndisit pan tak ukur suhu tubuhe....",barang wis dibuka.. "..eh pa dokter..pa dokter ..kiye tah dudu silit oh..", "iya ora papa kiye be dudu termometer ka.."
65. Wanyad kr Darkonah iri Karo Dalban,Wanyad takon "Ban, bisane anake kowen putih2 sih?pdahalkan kowen kr bojone kowen kan ireng2","ekh kuwe Nyad, kyeh tak kandani kowen angger ky kuwenan sing dilebokna separo bae", akhire dikandakna Darkonah.. brang ky kuwenan pancen sg dilebokna separo, Darkonah belih kuwat.."Kang danji...ngna kabeh lah..barang anake kunyuk ya kunyuklah wis belih papa.."
66. Wanyad tukaran kr Tuan2 arane Katsiru Syaru, gara2ne Wanyad tuku klambi ,Ng Tokone ditulis "Ditanggung Tidak Luntur" Brng digawa balik dikucek ka kalis, ya doncogi oh, jarene Wanyad"Raimu, dagang sing bener jarene "Ditanggung Tidak Luntur, daning barang dikucek luntur kaya kiye", "Oh berarti ente kuwe ora tau sekolah m...adrasah,ng arab kuwe ari tulisan mesti macane kudu sing kiwa dadi monine "Luntur Tidak Ditangung"
67. Darkonah teka mrg dokter njaluk tulung, "pa dokter aku njaluk tulung bisa ora? kye sehubungan pelanggan lagi rame critane nyong pan gawe outlet anyar, tulunglah aku gawekna bolongan maning"
68. Ana tlembuk berobat maring dokter "dok, nyong dong lg dines nglayani tamu ka matane nyong bisa kunang-kunangen, apa kuwe sg darani gejala penyakit kelamin? Jare doktere "lah rika dinese ning endi?", "ning gubug pinggir sawah dok", "lah ari kuwe tah kunang2 temenanan oh bol, dudu kunang2ngen..piben kowen.
69. Ana ibu2 ditakoni tanggane..'bisane anake sampeyan wis sekola tp ngomonge megin ora ceta bae sih bu? Ya belih papa wislah muga2 bae gedene bisa dadi ketua MPR
70. Ana wong dagang tape kesrempet motor klenger....dirubung wong pirang2...akhire ana ibu2 sing ngomong karo neplak-neplak pipine..."man sadar man... sadar.. nyebut..nyebut..eling ..eling...diteplak-teplak pipine akhire radan sadar kelingan terus njenggelek...dikongkon nyebut2...akhire nyebut ngomonge..."Tape...tape...tape..."
71. Mesti angger kebo karo jaran kuwe dikumpulna dadi siji mbuh ning lapangan mbuh ning endi..,kuwe mesti kebone gedeg terus...jare tah menurute ahline perkeboan,...kebo kuwe eram sa-eram-erame "Ran, ran..kowen ka bisa-bisane..wong awake mung semono tok ka yah...peline bisa gede nemen kaya kuwe...Lah aku awake sakedubrag ...ora eling kaya kiye, peline durung saentik-entike karo kowen..."
72. Ngrongokna radio kanda jare rokok kuwe bahaya, nyong langsung mandeg rokok..ngrongokna radio kanda jare ciu kuwe bahaya, nyöng blas wis wedi mendem, ngrongokna radio kanda mslh bahayane sex, blas saiki nyong wis ora gelem ngrongokna radio
73. Ana ustad bekas mlebu RSJ tp wis radan suwe,critane dipercaya masyarakat gongkon ngimami maghriban ng langgar, rupane dina kuwe lg kumat...salubare maca alfatehah ning waladhoooo...lin... Bar makmume pd ngomong aaaamin...lah ka nglinguk karo ngomong ^kompak nih yeee...^
74. Tukang ndekor kmr penganten dompete ketinggalan akhire nylintis mlebu , let ora suwe penganten e mlebu, akhire umpetan ng ngisore kasur, sg lanang takon nok angger mata kiye dekene sapa yah, dekene sampeyan oh..lambe kr cungur kiye sih, ya dekene sampeyan,angger dompet kiye sih..lah kuwe tah dekene nyong jare sg ngisor
75. Wanyad ider dodol sayuran...distop ibu2.. "Man, ana terong?".."Ana Bu..",.. barang dideleng.."daning cilik2 Man,..benyek pisan!!..","ah ora ka..kuwe sing arane terong istimewa Bu"," istimewa apane wong cilik2 karo benyek kaya kiye ka..","eh ora pengandelan sampeyan..diremed-remed gen tak jamin 100% mengko melar karo at...os dewek.."
76. Wanyad ndelengna wong ngrokok kebule bisa nggawe lambang LOVE kepengin bisa, dicoba bolak-balik tetep dadine huruf O bae, akhire wong kuwe diparani ^mas piben eben bs gawe love kykuwe^ jawabe ^akhu hewek fan hawe huhup O okha hisa hahine khaya khuwe^
77. Darkonah ning peleman digarap bule kere, bar ditumpaki bayare kurang.. Darkonah protes "Sir duwit..duwit ...duwite daning semene tok..kurang oh!!!",jare bulene "what? do it..agains..you are really maniac..OK i'm still strong" akhire digered mlebu maning ..ya darkonah godogan tulung2ngan, belih gableg duwit pan maen man...ing tolong..tolong..tolong..", jare bulene "oh no....it's not too long but it's medium.."
78. Jaman gemiyen waktu Landa edan njajah tanah jawa..ana pejuang sing arane SUKIN ditawan.. Sing wadon critane pan nemoni Mas Sukin ning tawanan..wong dasare ayu dadine nggo rayahan Landa...diperkosa...akhire gemboran Tulung Mas Sukin..Tulung Mas Sukin..Tulung Mas Sukin...krungu Tulung Mas Sukin2x..Landane karo nggenjot n...gomong "Eh Perdomseh..sdh tdk ada lagi yang eik bisa masukin..ini sudal POLLL.."
79. Wanyad pan nlembuk tp ora duwe duwit taripe 250 ewu tapi gablege mung 50 ewu, akhire apen2 dadi Mantri, teka ning peleman apen2 mriksa kesehatane tlembuk2,..siji2 tlembuk dijaluki uyuhe diwadahi botol jarene pan digawa maring laboratorium..barang digawa balik lgsung didokon ning baskom..Wanyad wuda terus ngenclumna bar...ange ning Baskom..jarene "Berhubung regane daging larange por, kuwahe ndisit ora papa wis lah"
80. Ana wong rumah tangga wis welasan tahun ora duwe anak..akhire pas lagi kayakuwenan sing lanang ngomong.."Nok, piben yah ari dewek luruh dalan liya bae..(maksude kuwe berobat maring paranormal..)", jare sing wadon "dih3x Mas...aja lah angger mlebu sing kene kan dosa..." godogan ora gelem karo nutupi silite nganggo jentik..
81. Wanyad balik2 nyambet gawe langsung digayami karo Darkonah..."Kang Sampeyan piben sih.., kaeh si Udin tukang kebon kaeh..wis wani-wanine kurang ajar karo nyong ...jarene sing ngongkon sampeyan!!!...", "Kurang ajar piben wong aku cuman ngongkon, tolong ari mengko udan kuwe roke ibune tolong diangkat toli manuke kuwe tlg dilebokna ya.."
82. Wanyad protes karo petugas BKKBN waktu kuwe ana penyuluhan KB, jare sing nyuluh "sampeyan warga masyarakat kudu mlebu KB eben bojone ora pada meteng", "pas ketemu waktu ana penyuluhan maning, Wanyad ngacung maring petugas penyuluhane.."Bu,..Bu..sampeyan aja goroh lah..jarene ari mlebu KABEH bojone ora meteng..lah nyong...... wis tak lebokna kabeh sa kentos-kentose ..si Darkonah megin meteng bae.."
83. Bengi2 angine silir2 ana Aki2 karo Nini2 lg njagong ng empere umah,jare aki2ne "dih, hawa ka kayong atis temen, piben ari dewek mengenang waktu malam pertama ky gemiyen","rika ana2 bae sih kang, ngko rontog kabeh lah","ora bakal tenang bae", akhire sg wadon gelem toli mlebu kamar, barang lg kaya kuwenan aki2ne ngomong ..."aku belih nyangka sung! kowen megin pered ky kiye","Pered2 kepriben wg kaose rika melu2 mlebu!"
84. bcah wadon dipeseni Manene"Nok kwen dong mlaku sg ati2 ya aja sampe prawane kwen ilang,"sekikine brg mlaku clingukan bae,ana bcah lanang sg weruh takon."Mba, bisane mlakune lingak-linguk bae sih? Nyong wedi prawane ilang mas",Oh kya kwe ya wis tak kancani ya, kyeh ben prawane ora ilang pibe ari dipasangi jarum pentul b...ae,ben luwih kuwat lan kepenak jarum pentule gedene sa gedang ngko aku sg nglebokna","Ya wis oh mas"
85. Ana bocah wadon dipeseni manene, "Nok tulung dong pacaran kudu bisa jaga jarak, aja sampe kowen kuwe diturukna, diwudani toli ditumpaki kuwe bisa gawe isine keluargane kowen" sekikini ditakoni "Piben nok, wingi kowen di apakna bae, tlg aja gawe isinlah","Bener Ma, wingi kae pan ngapak2na nyong..sadurunge kae ngisin2na ...keluargane nyong, keluargane kae tak gawe isin ndisit..kae tak turukna, tak wudani toli tak tumpaki"
86. na bocah SD lg diwulang matematika ujug2 idu ning tangan toli dilepet2na ning endase..Bu Gurune bingung "Hei, kowen lagi apa bisane idu dilepet2na ning endas","mumet Bu Guru..eben pelajarane bisa manjing.."," Lah bisane nganggo idu?..","Ya masalahe lg bengi aku krungu ning kamar Bapane takon karo Mane..Pa bisane ora m...anjing2..Ngko ndisit ndase tak lepeti idu ndisit.."
87. Ku buka jendela hari ini, sinar mentari yang tak bersahabat, panasnya begitu menyengat ternyata aku telah kehilangan pagi...ku bergegas dan ku buka kran demi kran air memenuhi bak mandiku...ku tunggu dlm bugil jongkok diatas wc yg tak ber-AC...tiba2 ku terjaga ketika aroma menyengat memenuhi kamar tidurku...ternyata aku mimpi beolllll...
88. Darkonah sanajan ky kuwe tp bekas miss sarboah universe..ng final ngalahna thailand sg aksine bodin dilebokna sarboae trs digoyang bs dadi glepung, lah juarane darkonah sg ngetokna jurus jentike ditekuk loro terus dilebokna sarboae bisa moni suwit suwiiit...
89. Bos duwe bojo dicurigai serong karo pegawene, rencanane pan ditinggal seminggu akhire ng barange bojone didokoni silet cilik eben sg nganggo kegesrek, pas balik2 pegawene diundang gongkon wuda..sg ke-1 dideleng kayong katon ana bks gesrekan silet akhire dipecat, sg ke-2 jg pada bae, jg dipecat, sg ke-3 laka tanda apa2 ...akhire dunggahna pangkate, ya guyu ngakak oh, brg dideleng lambene daning ana bks gesrekan silet
90. Penganten Anyar sg wadon lara untu..gemboran "aduh mas3x"..jare sg lanang aja rosa2x ngko mane kr bapane krungu isin, masalahe kamare iring2ngan..bapane pancen krungu aduh mas3x tp maklum..barang sg lanang ngomong maning wis gen meneng! aja gemboran terus sekiki bae dicabute, bapane belih trima lawange lgsung didobrak ...kr ngomong "Hei, sg bener bae kowen angger didudute sekiki nang anake nyong bs mati oh.."
91. Wanyad tembe balik munggah kaji, jengkele por2ran."Lha Kang, Kening apa ngamuk2 nganti mbanting radio?","Bagreg ka! Aku digorohi!". Sing takon bingung.. "Radio kiye ning Mekah ngaji Al-Qur'an terus. Tapi barang ning kene ka, isine lagu dangdut tok.. Radio kaya kiye ka diomong radio Islami...","Sampeyan bisane ngarti k...uwe Radio islami sing sapa?", "Lha?, kuwe ana tulisane 'all-transistor', Nganggo 'Al'..."
92. Wanyad kr Darkonah lg ana mslh hbungan suami istri akhire konsultasi mrg dokter,jre doktere ya wis maen ng kene tak delengna, bar wis maen jre doktere "wong belih ana apa2 ka,normal2 saja","ader dok?", ajibe saben 3 dina sepisan mesti Wanyad kr bojone teka mrg dokter kue, Jre Doktere"Smpeyan wong langka apa2 ka bolak-b...alik mene bae sih","Iya dok, msalahe ari maen ng hotel sg ana AC-ne kaya kye larang sih Dok"
93. Ng Pos Yandu akeh ibu2 kr anake, Doktere ramah saben bocah ditakoni "Dih..bocah ayu nemen yah..arane sapa?","Dona, Bu Dokter", "dih3x pasti kye ibune lagi mbobot mesti nyidame donat..sg ke-2 "dih3x kye sih arane sapa?"Dwi, Bu Dokter","Alah2x pasti kiye ibune lagi mbobot mesti nyidame duwit", sg ke-3 "Lah bocah ayu sg k...iye sih arane sapa?","arane Titi Bu Dokter ","Titi, wah3x ibune kye mesti pas mbobot nyidame ngoloh"
94. Wanyad melu lomba ketangkasan senjata, mlebu final..peserta ke-1 sg Aceh nganggo rencong,sing di sabet lemud,awake tugel dadi 3..penonton keprok ..ke-2 sg madura, lemud disabet nganggo clurit awake lemud tugel dadi 5, penonton keprok, terakhir Wayad wed5x nganggo cengkrong..lemude megin mabur..penonton meneng, ujug2 le...mude klenger ketepuk, dikaca pembesar, wah jebule peline lemud disunati..Penonton keprok kabeh
95. Ana wong lanang suwe nganggur akhire ngongkon sing wadon dadi tlembuk,..pegaweyane angger esuk mung ngetungi penghasilane sg wadone tok..dina kuwe sing wadon balik langsung ditagih barang wis didekena langsung detung...biasane genep ka saiki jumlahe radan aneh 303 ewu perak..ya ngamuk oh.."Bangset!!!!....Bajingane sapa... kiye sing wani-wanine mlangkroki bojone wong mung mbayare 3000 perak...
96. Wanyad Bicara: Ngatasi macet ning Jakarta sampai kiamat ora bakal pudat2..Sanajan dalane digawe sap 3 menduwur..tetep macet..Lah Kepriben: se dina2ne motor kr mobil metu sing dealer pira bae,ari pabrike ora ditutup..pen digawe dalan amba spira ya tetep macet,durung menungsa sg pd ngadang angkutan umum sa kentrang2 pang...gonane..digawekna halte bener2 ya tetep megin ngadange sapenake wudele dewek..Indonesia..Indonesia..
97. Ana rmbongan kaji sg Brebes mudun ng Bndara Kg Abdl Aziz Jedah,biasa arane mudun ng terminal kuli2 pd ngrubung rebutan manggul brang,sangkin pd rebutane akhire kuli2 ribut nggo basa arab,wanyad kr rmbongan ra ngarti marani kr ngmong "amin10x" untng pas ng kono ana Gus Dur "Hei, smpeyan lg pd apa?,"Wnyad njelasna "Kye G...us,kabeh lg pd ngamini mg2 berkah","Lah pibe sampeyan,wg arab lg tukaran kok diamini,emange ndonga"
98. arpoan bar nlembuk keweden ..langsung maring dokter.."Dok, tulung ndes bisane ning barange nyong ana abang2nge kaya kiye..apa kiye sing darani penyakit kelamin?.."Ndi tak priksa ndisit ndes", "Priben dok, obate apa?", "wis ora usah dobati, digesek bae nganggo sabun.. ari ora ilang2 ya nganggo braso eben meling,..wong ...kuwe lipstik ka.."
99. Darkonah lapor Wanyad "Kang nyong meteng,telat sewulan, tp aja kanda2 isin mbokan ora dadi" sekikine ana ptugas PLN nagih "Bu, rika telat sewulan", "Daning rika ngarti,sg kanda sapa?","ya wong ana catetane" skikine Wanyad mrg PLN"Bisane rika2 pd ngarti telat swulan?","Ya wg ana catetane ","Toli mbuseke pibe?,"Ya rika k...udu bayar","ari ora gelem bayar","Ya diputus"," ditugel?,angger tugel toli Darkonah nganggone apa?
100. Wanyad kelangan sepatu, klalen ilange ng endi akhire digoleti mrg masjid..dipentelengi siji2 sendal kr sepatu sg pating jentrek, ujug2 krungu ustad ceramah ^janganlah mabuk2kan dan jauhilah zina^ ujug2 wanyad kelingan trs nyalami ustade..maturnuwun pak ustad sampeyan ngelingna aku..sepatune aku ketinggalan ng kana..

CATATAN BUPATINE

Posted by Husni Bupati BG Selasa, Oktober 05, 2010, under | No comments

. Wanyad dodol putu, ider bengi2 ng komplex, ana wg wadon tuku"Mas putune 10 ya", "Beres Mba", "tak tinggal ndisit ya mas", "ya wis, beres Mba" brng putune wis mateng, Wanyad kelangan sogokanne, digoleti ora ktemu2..sangkin kedere akhire mbuka sletinge trus disogok2na..Brang wg wadone teka "Daning pesene 10 dimaine mung ...5 Mas","Aduh Mba2 ..kuwe be wis nganti lecet nemen kaya kiye ka mba"
2. Darkonah kuwe jamane dadi tlembuk, mugane laris nganggone susuk ''MINAKJINGGO'' miring ya kepenak, njengking nggih monggo...
3. Bocah kelas 2 SD takon maring gurune"Bu, angger mane nyong bisa meteng maning ora Bu?", "umure pira sih nok?,"40 bu", "ari semono ya megin bisa..", "ari kakange nyong sih Bu?", "umure pira nok?", "18 tahun bu..","umur semono ya bisa oh..", "ari aku sih bu?","ari kowen ya durung lah.." ujug2 kanca lanange sing mburi non...ggong karo ngomong, "Kweh nyong sih ngomong apa, tenang bae gen ora usah kwatir"
4. Darkonah maring apotik takon karo sing jaga "Mba ning kene ngedol kondom ukuran XL belih?", "Adol kening apa sih Mba, sampeyan pan tuku?..","Ora, nyong pan ngenteni ning kene bae.","sih ngenteni apa?","Engko dong ana wong sing tuku kondom kuwe aku njaluk tulung kenalna nyong ya Mbak.."
5. Duwe kanca klawere nganti 20 cm, seumur2 ora tau ngampleng sing wadon,..ndilalah bengi kuwe kancane nyong lagi ngising ng kamar mandi,..sing wadon kebelet nguyuh wis ora karu-karuan nemen..dibuka bae lawange jebred, sonder ndeleng ndodok bae wer..wer..wer..lah sikile medek klawere sing lanang..Ya njerit oh...Karo ngamp...leng plorot...taine kecret maring endi2 ora...(itulah kisah si Klawer 20 cm)
6. Darkonah ws suwe ora puas kr Wanyad, jr-ne saiki barange lembek..cuma pan ngomong blih wani mbokan trsinggung, akhire nyoba "KUKU BIMA" cuman keder ngongkon nginunge, akhire dakali, biasane ngger esuk Wanyad senenge mangan supermi, Kuku Bimane diuwur2na ng supermi..idep2 ora ngarti "Kang kaeh supermi ngko susuh melar",... barang pan dipangan Wanyad kaget"Nah3x, daning supermi-ne bs ngejejer kabeh ky kiye"


7. Bocah2 lg diwulang sex-education.."Waetun ini gambar apa?".."Kuwe tah Payudara oh Bu., Mane nyong be duwe 2 ..?","iya betul sekali..pinter..","Kalo Lupit ini gambar apa?"," ari kuwe alat produksi-ne wong lanang Bu.., Bapane nyong ya duwe 2 Bu?", "Iya pinter..tapi dudu 2 Lupit,cuman siji..","Loro ka Bu..temenan.. wong n...yong weruh dewek sing cilik nggo pranti nguyuh,..sing gede nggo pranti nyikati untune Mane.."
8. Darkonah nglindur "Oh Kang Dalban, ng endi Kang Dalban, aku kangen","Wanyad sg ng iringane ora trima "Bangset raimu Nah,Tangi!!!","Oh Kang Dalban, ng endi Kg Dalban, aku kangen"akhire digered ng kolam ndase dikelep2na "Dalban2 Kyeh Dalban","Oh Kang Dalban, ng endi Kg Dalban aku kangen","Eh, ora kapok raimu yah","diklel...epna maning raine nganti megap2 "Kweh wis ktm Dalban!?","Ader Kang Dalban ana ng njero banyu Kang?"
9. Wanyad ditakoni "Nyad sebenere Presiden Indonesia kuwe sapa sih Nyad?!"..Presiden Indonesia kuwe kadang-kadang Ruhut Sitompul, kadang-kadang Andi Malarangeng..","Lah berarti SBY kuwe sapa Nyad?!".."SBY kuwe rajane......
10. Dadi pejabat saiki kue posisine ky tingkring ng pucuke Ri, tp bisane akeh wong pd seneng nyalon gubernur, bupati kr dewan nganti modale modol2, tp ujung2e KPK
11. Anake Wanyad wadul mrg Darkonah "Ma miki nyong ngintili Bapa, mrg umahe Yu Gesut tak indik","trs kowen weruh apa Tong?","Bapa ambung2ngan Ma","Apa!!, ngko disit2 Bapane kowen teka kaeh,Kyeh anake wadul miki sg endi?!! wis terus na Tong!", "toli Bapa..", Toli piben?"Wanyade merem2.."Toli Bapa wuda Ma karo Yu Gesut terus... dolanan jaran2nan kaya....","kaya apa Tong?","Kaya ... waktu gemiyen Mane kr Um Dalban.."
12. Buronan mlebu umahe Wanyad, Pas lg kayakuwenan..Wanyad lgsung dibanda wuda, ujug2 Buronane ngingus2 gulune Darkonah bar kuwe lgsung mencelat mrg kamar mandi, Wanyad takon"Nah, nyong iklas wis Nah kowen dapak-apakna wong kae drpd dipateni", "I ya kang drpd dipateni yah, tp kae miki misiki kupinge nyong jare deweke kuwe ...homo ws suwe ora ky kuwenan kemecer kr sampeyan kye lg dibersihi ndisit nganggo sabun"
13. Wanyad karo Dalban nlembuk bareng, kari tlembuk siji sg megin nganggur, akhire terpaksa dibooking wong loro, Dalban ndisit sing mlebu, denteni 1/2 jam akhire metu, ditakoni Wanyad "Piben Ban rasane?", "halah tlembuk cap apa, megin enak bojone nyong mayan2", "Ah masa.. apa iya?!!,ndes aku tak mlebu", barang wis metu dit...akoni Dalban "Piben Nyad jare kowen? Iya bener kowen Ban enak bojone kowen mayan2"
14. Wong wadon ditinggal singlanang suwe pelayaran belih tahan, weruh bodin ning nduwur meja makan dilebokna bae, diogrok2..lg enak2ke tugel separo ning njero..akhire egang2 maring Puskesmas , Jare Doktere "Kening apa Bu?", "Iya Pa Dokter, nuwun sewulah tulung njaluk dakali ngganjel nemen","kuwe apa sih Bu"," Bodin Pa Dokt...er?", Ari Bodin tah ora usah dakali oh Bu, denteni bae 2 dina nang bakale dadi tape dewek"
15. Bram ws bosen cewek Jakarte, katenye bnyak nggak prawan, pengin luruh prawan ng desa, ketemu Darkonah,kenalan dicekel tangane Darkonah kemringet , prangasa drg pengalaman,dicacak maning eben tambah percaya sletinge dibuka, Darkonah njerit "idih ulet?","Ini bukan ulet", "ini itu tuh,..pokoknya siip deh", jare Darkonah"s...emono ka sip..,ari pan weruh sing sip dekene Kang Wanyad kaeh..Jempolan pokoke..sa glugune klapa"
16. Bocah ora kanti njaluk duwit, ora sonder tok-tok mbuka lawang kamar bae karo nggoleti Bapane "Brag!!..Pa njaluk duwite..", belih ngarti bapane lagi nggenjot manekane..kagete setengah mati.."Dasar bocah sengak ..kyeh gara-gara raimu..adine kowen pating pencelat maring tembok kabeh.."
17. Wanyad anake ndablege por,esuk2 pan skolah takon Mbahe "Mbah Mane kr Bapane ngendi?","Ng Kamar Tong","Oh.." kr guyu ngakak, awane takon maning "Bapane kr Mane ngendi Mbah?,"Ng kmr tong drung metu","wakakakkk" trs merad, Bengine balik takon maning"Mbah, Bapane kr Mane ngendi Mbah","ng kmar drg metu bsane kwen guya-guyu ...sih?", "Iya lg bengi Bapane njaluk pelembab kulit tp tak gorohi sg tak dekena lim power glue"
18. Ning Lift Wanyad dipeped wong wadon loro ayu , matane plirak-plirik...Darkonah sing weruh jengkele por-poran...ujug2 teplok Wanyad raine dikampleng wong wadon kuwe.."Bapak jangan sembarangan yah! seenaknya meremas pantat orang!", barang lawange wis ngeblag Darkonah larag2 mlayu, dikejar karo Wanyad "Nah, temenan nyong ...belih ngremed, yakin sung Nah..gelem busung Nah!, "iya Kang mau sg ngremed nyong.."
19. Wanyad numpak bis DEDY JAYA sg terminal Tegal sek-sekan, barang tekan PULOGADUNG ditakoni karo sedulure sing njemput "Gimana Kang, td numpak bis-nya kepenak kagak" ,"Waduh.. dari kenaikan sampe keturuan tidak dapat kedudukan babar blas..mana kepengin ngising lagi..","Ya udah oh cari toilet",..barang lubar sing toilet "...Gimana Kang udah lega?" ," Yah!! begitu kedudukan langsung keberakan.., plong rasanya..."
20. Wanyad pacaran kr Darkonah kwe ora disetujui Man Sajim Bapane Darkonah sg dgang ndog ayam,akhire colong2an pacaran ng Kandang Ayam, Wg Lg Kangen akhire tumpak2kan, Ujug2 Man Sajim Gemboran "Nah, rewangi Mane mana!",Wanyad lgsung mencolot merad kr nganjatna clana "Kwen ng kene lg apa Nah?","lg njukuti endog ka Pa?", nde...lengna pejuh, Man Sajim ngodor"Nah, kwen ari mangan ndog aja kuning2nge tok oh,kye kan protein jg"
21. WANYAD ngaterna DARKONAH mrg pangkalan tlembuk,ketemu wong gede duwur bewoken pisan..Darkonah dianyang,"short time pira?!!" jare Wanyad "Short time 50 ewu bae", "Dih aku duwene mung 20 tok ka yah", "ari semono tah dikocokna bae", "Ya wis lah ora papa", akhire dikerjani kr Darkonah, wis suwe ora metu2 malah Darkonahe si...ng panas dingin akhire gemboran mrg Wanyad "Wis Kang, silihi 30 ewu ya kena oh!, nyong belih tahan"
22. Wanyad kr Dalban boncengan motor,Dalban njaluk mudun 'Nyad,tlg aku mudun ning kene bae!,'ora bisa Ban,raimu sg bener bae mgko aku bs ditangkep dinas kebersihan'
23. Wanyad ditakoni petugas BKKBN, Pak rika kr bojo pan nganggo KB-ne apa?,.."Lah sing ana apa bae sih Bu?."bisa nganggo Kondom,..spiral,..pil, atawa sistem kalender..? "lah enyong tah kalender bae wis Bu.., tapi tolong engko goletna sing gambare Luna Maya atawa Desy Ratnasari ya Bu.., eben tak suwek toli tak templekna nin...g raine Darkonah dong pas kayakuwenan..
24. Wanyad lg salin konangan anak wadone sg 4 thn, uwe sih apa pa..Eh kiye manuk nok, aning aka ewiwine pa, ewiwine ditugel nok,.. Sekikine ujug2 wanyad ng rumah sakit 'daning bsne aku ng kene, persaku aku ng umah turu' jare doktere 'rika turune sarungan? Kweh jare anak wadone, kae dolanan manuk tp ujug2 jare ngidoni akhire gulune disemplek'
25. rombongan tlembuk anak buahe kidah lg pada ngumpul, bengi2 padang wulan bercengkrama ria,..Ujug2 ana sg nyletuk "dih langka wong lanang ka bisa2ne mambune peli yah...Sing iringane nonggong "nyong miki su' tembe bae antog"
26. Wanyad dadi bandar kopyokan sedurunge dasar khotbah ndisit mrg sg pan pd maen "sedulur2 sing pan pada maen tulung pada sg jujur ya! Aja curang karena curang kuwe Do..Dosa..Tlg dieling2 sedulur wong kuwe kudu nuruti prentah agama kudu pada sg jujur!.."
27. Wanyad sekeluarga piknik ning Laut "Ma aku miki tas ndeleng wg wadon sg nenene luwih gede karo dekene Mane, Toli aku ya weruh wg lanang sg manuke luwih gede karo dekene Bapa,"eh Tong ora kena ya.. angger smkn gede kuwene arane smakin tolol ngarti?","iya Ma", "Eh Tong Bapa ning endi?","Miki tah Bapa lagi perek2 wong wad...on sing paling tolol Ma,..toli ujug2 Bapa kuwe selat suwe selat tolol..tolol..tolol, tolol nemen Ma"
28. Wanyad jamane dadi supir senenge ngejak maen kr Babu ng Garasi ngisore mobil majikane ..dina kuwe pas lg ky kuwenan..ujug2 sikile ditendang kr majikan Wadone "Nyad kowen lg apa2nan","lg mbenerna rem Bu,..", "His kowen lagi apa!?"," mbenerna rem Bu..", "Hei sg bener bae, kowen kuwe lg apa?!", "Lah rika nang weruh oh Bu,.....aku ning ngisore mobil kaya kiye..","Mobil2..endi mobile..wong mobile wis digawa Bapane.."
29. Wong koruptor munggah kaji karo nggawa pengawal.., barang balang jumroh watune bisa mbalik maning...balangan pertama watune mbalik maring raine..balangan kedua ya watune mbalik maring raine..sampai balangan ke enem...akhire pengawale weruh sedurunge kena rai ditangkep...jret..sing maune watu ujug2 berubah dadi kertas......toli ana tulisane "SESAMA SYAITAN JANGAN SALING MELEMPAR"....
30. Siwar kr Sining rasan2 barange wg lanang "Ning brange wg lanang kwe balung apa daging yah?","daging","apa iya?balung ah, tp ben jelas mumpung ana aki2 lg sarungan rogoh yuh","Ki barange dirogoh olih?","apa nok? ya olih nemen yah","brg dirogoh wg megin standar jre SiNing "kweh daging kan","apa iya?ndi ndes"wg wis medegd...eg drogoh toli diremed2 ya ngomonge "daging apane, wg balung ka kyeh nyong koprot metu sungsume"
31. Pd suatu hari di peternakan Babi, datanglah petugas dinas peternakan mengecek.."Kamu kasih makan apa tuh babi2?", "Owe kasih makan sisa2 Pak..","Sisa2 mana sehat?!!"..akhirnya petugas damai disogok jeban..Sebulan petugas datang lagi nanya dikasih makan apa tuh babi2 "owe ksh makan yg paling enak Pak..","Apa?! rakyat ma...sih bnyk menderita luh enak aja kasih mereka makanan2 paling enak!..", akhirnya......
32. Ana wg dagang ng terminal dikroyok supir, kenet, kr kondektur..Akhire mrg pos laporan, pak aku lg dagang ka digebugi 'Kwen dgng apa? dagang pring pak lonjoran'
33. Ana bocah wadon karo ngegang2 gugup maring dokter, "Pa dokter2x tulung Pa Dokter ana sing mlebu ng barange nyong..", barang ditiliki doktere "dih3x daning bisa kaya kiye mba, ngakaline kangelan oh..", "iya pa dokter, aku be sing mau kangelan masalah baterene mati, tulunglah Pa Dokter..nyong lg ora duwe duwit..ari bisa ...njaluk duwite nggo tuku batere toli pasangna sisan eben vibratore bisa dakali.."
34. Ana wong pegatan ng ngarepe Hakim rebutan anak..jare sing Wadon "piben pak hakim, aku sg meteng nganti 9 wulan, toli mecah..larane por2an pak hakim..bar kuwe nyosoni maning..nang kudune bocah melu aku oh", jare sing lanange : "Kaya kiye bae Pak Hakim, ky sampeyan nglebokna ATM ning mesin ATM..blusuk.. toli bar kuwe dip...etet-petet..kadang nganti dientrog2..barang metu duwit..kuwe duwite sapa Pak Hakim?"
35. Ana wong mendem ngece bos preman "Hei, nyong miki tas mrng umahe kowen, mane kowen lg masak lngsung tak tugrup tak suwek2 klambine, tak wudani, toli tak perkosa, tak jukut duwite wkwkwkwk",ngarti bos-se diece..anak buahe ora trima, tp jare bos-se "aja, pambelih temen..", "tapi bos..","uwis!", ujug2 bose marani sg mende...m "wis gen bapane balik bae, bapane lg mendem aja ngisin2na aku nang kene.."
36. Wanyad mrg alas kebengen akhire nginep ng penduduk, brhubung kamare mung 1 sg dwe umah ora kepenak akhire turune bareng2, tengah wengi anak prawane tangi, wanyad kaget "Pan maring ndi Nok?", "Pan Nguyuh Mas,", "Dih pd bae Nok, tp aku pan metu wedi nemen peteng dedet ky kae", "toli piben Mas?", "Ya ari olih tah nguyuhe ...titip bae?","carane piben mas?", "ya tak lebokna ndisit nang kowen, ngko ngguwange sisan"
37. Wanyad ketilang polisi ditakoni 'bisa2ne kowen ora nganggo sabuk pengaman?!', 'halah Pak2 ka urusan temen sih ana njeblog2ge sg benjut ya aku2 dewek dudu rika'
38. Wanyad moyoki Darkonah lagi kutangan, "Alah Nah, Nah..kutangan kedingan nggo apa sih.. wong susu lepes langka isine kaya kuwe be Ka..", "Eh sampeyan Kang, wani2ne ngomong kaya kuwe....Lah sampeyan dewek ari sempakan ader aku tau protes..kuwe sampeyan sempakan apa coba?! sing perlu dibungkus..."
39. Wan Maang lg mlaku2 diundang2 tlembuk "Wan..tak pejeti ya..", "Sikah, dosa..","ari ora gelem tak pedot kyeh tasbehe", "iya ya ya.." bar dipejeti "Wan, maen yuh..", "moh3x dosa3x.","Ari ora gelem tak pedot kyeh tasbehe..", "ya wis3x..", barang wis maen 3 jam tlembuke kelempohen.."Wan, wis ya mandeg..","Emoh akh..", "tak... pedot kyeh tasbehe..", "Pedot ya pedot wis manalah..sekiki aku tak tuku maning.."kr nggenjot terus
40. Ana guru wadon..nggambar gedang ning papan tulis terus takon kr murid2 de "Kye gambar apa bocah2?", "gambar peli bu guru..", "sikah...!!", gurune ora trima mlayu ngadep kpl sekolah, Kepseke marani "bocah2 aja pd kurang ajar kr Bu Guru!!", brng nglinguk memburi "Eh bocah2, bener2 krng ajar kyeh sapa sg wani2ne nggambar ...peli ning kene!!"
41. Wanyad nonton biaskop, Luna Maya lagi pan adus ng kali pinggire dampar..wis pan udar2 kaose dibuka,sleting clanane di buka, barang pan wuda bral ujug2 ana sepur liwat,Wanyad dugal, brg bubar Wanyad tuku karcis maning,nganti x 3, akhire sg weruh takon"Bisane nonton pilem kwe bae sih Mas?","Iya , muga2 sg kye sepure ora liwat"
42. Wanyad duwe anak arane Lupit gobloge por2 ran...ditakoni gurune "Pit, 4 + 5 pira Pit?!",..detung ndisit nganggo jentik.." Sanga, Bu Guru..", "Pinter...ari 5 + 4 sih pira, Pit?.."Alah Bu Guru kuwe tah angkane tok oh sing di wolak-walik...ya jumlahe enem yah..primen dongen.."
43. Dalban kawin karo tlembuk langganane, keluargane belih ngarti..barang malem pertama pas lagi kayakuwenan ujug2 tlembuke ngobong mercon tengis..monine cetar-ceter cetar ceter..jare Dalbane karo Kaget "Lah bisane kowen ujug2 ngobong mercon tengis ana apa.. ", "Ssssst,.aja rosa2 Kang,..Eben sing njaba kuwe ngartine prawane nyong lagi pecah .."
44. ana wong maniak film hollywood..wis langka liya jagoane mesti sylvister stallone..barang pan mati cengap2 ning rumah sakit penjalukane pengin weruh potone stallone disit..perawate pd keder masalahe nggoleti poster kuwe laka babar blas,..ditodokna bintang pilem2 liyane tutug ora gelem, akhire perawate jengkel kr metakta...k ning raine sing pan mati.."Kyeh sylvister stallone",..jawabe "ya wis Chuck Norris ora papa wis,..
45. Wanyad critane njaluk kr Darkonah..tapi berhubung Darkonah lg 'M' akhire ngongkon Wanyad maen bae kr Si El tanggane sing wonge geleman...Akhire Wanyad mangkat mrg umahe Si El..brg wis balik ditakoni karo Darkonah " Piben Kang, Si El-le ana? terus mau Si El njaluk dibayar pira kang?","200 ewu ka Nah..","Dih2 dobol teme...n Si El ya.., wong singlanange angger maen kr nyong be cukup 50 ewu tok ka...."
46. Kaki-Kaki umur 80 tahun kawin karo prawan umur 18 tahun, barang malem pertama lampune dipetengi, critane bar kaya kuwenan sg dadi bojo gumun, "Kang, berarti kandane wong2 kuwe ora bener ya...", "kening apa sih?..", "Jare wong angger wis tuwa ky sampeyan kuwe wis ora bisa apa2, buktine miki nyong nganti ngos2san, rika b...isa perkasa nemen ky kuwe ya kang", jare kaki2ne "Ader miki aku mlebu kamar?"
47. Ana bencong mati..langka sg gelem ngadusi..akhire dirembug..olih-olih putusane kancane bae sg pada benconge sg dikongkon ngadusi..akhire kanca bencong kuwe gelem..barang wis pan ngadusi rupane keder dongane, jare sg normal "wis lah donga sing biasa bae", "sing biasa sing biasa kepriben siiih?","Ya Pokoken sebisane wisl...ah" akhire barang ngguyur karo denteni dongane metune "Basah 3x sekujur tubuh..ah3x mandi madu..dst"
48. Wanyad kuwe ning lengene ana tatone..lagi ngadeg ana bocah SD takon, "Um kuwe tato gambar apa Um?jare Wanyad kr mbentak "Naga!!" bocahe lgsng mlayu, bar kuwe ana bch SMP ya takon ky kuwe dijawab kr mbentak maning "Naga!!", bocahe mlayu,..Wanyad tambah sedakep kr ndegeg oh..ujug ana ABRI takon "Kuwe bakuten tatto gamba...r apa?!!.", "eh kiye Pak gambar..","Hayo Gambar apa!!?", "cacing ka Pak.." kr mengkered
49. Ana randa loro lagi rasan-rasan, jare sg siji : "Jeng, aku kiye kelingan bae karo Kang Wanyad", "Kening apa sih?!", "Barange loh Jeng..","Priben sih gede dawa rosa?", "ari gede tah ora, rosa ya ora.."," Lah sih barange kepriben?!"," Kuwe loh Jeng, dong wis ning njero bisa nulis kaya pulpen.."
50. Wanyad critane bergijilane dicokot asu nganti kowol2.., akhire digawa maring dokter dioperasi...barang wis mari Wanyad konsultasi maring dokter sing ngoperasi ,."Pa Dokter, bergijilane nyong kiye diganti nganggo dekene sapa sih?" "Nganggo dekene asu Nyad kening apa sih?.."Pantes bae saiki aku angger nguyuh toli ora nga...ngkat sikil ya ora metu2.."

Selasa, 21 September 2010

catatan BUPATI BREBES GEMUYU

Posted by Husni Bupati BG Selasa, September 21, 2010, under | No comments

1. Wanyad dodol putu, ider bengi2 ng komplex, ana wg wadon tuku"Mas putune 10 ya", "Beres Mba", "tak tinggal ndisit ya mas", "ya wis, beres Mba" brng putune wis mateng, Wanyad kelangan sogokanne, digoleti ora ktemu2..sangkin kedere akhire mbuka sletinge trus disogok2na..Brang wg wadone teka "Daning pesene 10 dimaine mung ...5 Mas","Aduh Mba2 ..kuwe be wis nganti lecet nemen kaya kiye ka mba"
2. Darkonah kuwe jamane dadi tlembuk, mugane laris nganggone susuk ''MINAKJINGGO'' miring ya kepenak, njengking nggih monggo...
3. Bocah kelas 2 SD takon maring gurune"Bu, angger mane nyong bisa meteng maning ora Bu?", "umure pira sih nok?,"40 bu", "ari semono ya megin bisa..", "ari kakange nyong sih Bu?", "umure pira nok?", "18 tahun bu..","umur semono ya bisa oh..", "ari aku sih bu?","ari kowen ya durung lah.." ujug2 kanca lanange sing mburi non...ggong karo ngomong, "Kweh nyong sih ngomong apa, tenang bae gen ora usah kwatir"
4. Darkonah maring apotik takon karo sing jaga "Mba ning kene ngedol kondom ukuran XL belih?", "Adol kening apa sih Mba, sampeyan pan tuku?..","Ora, nyong pan ngenteni ning kene bae.","sih ngenteni apa?","Engko dong ana wong sing tuku kondom kuwe aku njaluk tulung kenalna nyong ya Mbak.."
5. Duwe kanca klawere nganti 20 cm, seumur2 ora tau ngampleng sing wadon,..ndilalah bengi kuwe kancane nyong lagi ngising ng kamar mandi,..sing wadon kebelet nguyuh wis ora karu-karuan nemen..dibuka bae lawange jebred, sonder ndeleng ndodok bae wer..wer..wer..lah sikile medek klawere sing lanang..Ya njerit oh...Karo ngamp...leng plorot...taine kecret maring endi2 ora...(itulah kisah si Klawer 20 cm)
6. Darkonah ws suwe ora puas kr Wanyad, jr-ne saiki barange lembek..cuma pan ngomong blih wani mbokan trsinggung, akhire nyoba "KUKU BIMA" cuman keder ngongkon nginunge, akhire dakali, biasane ngger esuk Wanyad senenge mangan supermi, Kuku Bimane diuwur2na ng supermi..idep2 ora ngarti "Kang kaeh supermi ngko susuh melar",... barang pan dipangan Wanyad kaget"Nah3x, daning supermi-ne bs ngejejer kabeh ky kiye"


7. Bocah2 lg diwulang sex-education.."Waetun ini gambar apa?".."Kuwe tah Payudara oh Bu., Mane nyong be duwe 2 ..?","iya betul sekali..pinter..","Kalo Lupit ini gambar apa?"," ari kuwe alat produksi-ne wong lanang Bu.., Bapane nyong ya duwe 2 Bu?", "Iya pinter..tapi dudu 2 Lupit,cuman siji..","Loro ka Bu..temenan.. wong n...yong weruh dewek sing cilik nggo pranti nguyuh,..sing gede nggo pranti nyikati untune Mane.."
8. Darkonah nglindur "Oh Kang Dalban, ng endi Kang Dalban, aku kangen","Wanyad sg ng iringane ora trima "Bangset raimu Nah,Tangi!!!","Oh Kang Dalban, ng endi Kg Dalban, aku kangen"akhire digered ng kolam ndase dikelep2na "Dalban2 Kyeh Dalban","Oh Kang Dalban, ng endi Kg Dalban aku kangen","Eh, ora kapok raimu yah","diklel...epna maning raine nganti megap2 "Kweh wis ktm Dalban!?","Ader Kang Dalban ana ng njero banyu Kang?"
9. Wanyad ditakoni "Nyad sebenere Presiden Indonesia kuwe sapa sih Nyad?!"..Presiden Indonesia kuwe kadang-kadang Ruhut Sitompul, kadang-kadang Andi Malarangeng..","Lah berarti SBY kuwe sapa Nyad?!".."SBY kuwe rajane......
10. Dadi pejabat saiki kue posisine ky tingkring ng pucuke Ri, tp bisane akeh wong pd seneng nyalon gubernur, bupati kr dewan nganti modale modol2, tp ujung2e KPK
11. Anake Wanyad wadul mrg Darkonah "Ma miki nyong ngintili Bapa, mrg umahe Yu Gesut tak indik","trs kowen weruh apa Tong?","Bapa ambung2ngan Ma","Apa!!, ngko disit2 Bapane kowen teka kaeh,Kyeh anake wadul miki sg endi?!! wis terus na Tong!", "toli Bapa..", Toli piben?"Wanyade merem2.."Toli Bapa wuda Ma karo Yu Gesut terus... dolanan jaran2nan kaya....","kaya apa Tong?","Kaya ... waktu gemiyen Mane kr Um Dalban.."
12. Buronan mlebu umahe Wanyad, Pas lg kayakuwenan..Wanyad lgsung dibanda wuda, ujug2 Buronane ngingus2 gulune Darkonah bar kuwe lgsung mencelat mrg kamar mandi, Wanyad takon"Nah, nyong iklas wis Nah kowen dapak-apakna wong kae drpd dipateni", "I ya kang drpd dipateni yah, tp kae miki misiki kupinge nyong jare deweke kuwe ...homo ws suwe ora ky kuwenan kemecer kr sampeyan kye lg dibersihi ndisit nganggo sabun"
13. Wanyad karo Dalban nlembuk bareng, kari tlembuk siji sg megin nganggur, akhire terpaksa dibooking wong loro, Dalban ndisit sing mlebu, denteni 1/2 jam akhire metu, ditakoni Wanyad "Piben Ban rasane?", "halah tlembuk cap apa, megin enak bojone nyong mayan2", "Ah masa.. apa iya?!!,ndes aku tak mlebu", barang wis metu dit...akoni Dalban "Piben Nyad jare kowen? Iya bener kowen Ban enak bojone kowen mayan2"
14. Wong wadon ditinggal singlanang suwe pelayaran belih tahan, weruh bodin ning nduwur meja makan dilebokna bae, diogrok2..lg enak2ke tugel separo ning njero..akhire egang2 maring Puskesmas , Jare Doktere "Kening apa Bu?", "Iya Pa Dokter, nuwun sewulah tulung njaluk dakali ngganjel nemen","kuwe apa sih Bu"," Bodin Pa Dokt...er?", Ari Bodin tah ora usah dakali oh Bu, denteni bae 2 dina nang bakale dadi tape dewek"
15. Bram ws bosen cewek Jakarte, katenye bnyak nggak prawan, pengin luruh prawan ng desa, ketemu Darkonah,kenalan dicekel tangane Darkonah kemringet , prangasa drg pengalaman,dicacak maning eben tambah percaya sletinge dibuka, Darkonah njerit "idih ulet?","Ini bukan ulet", "ini itu tuh,..pokoknya siip deh", jare Darkonah"s...emono ka sip..,ari pan weruh sing sip dekene Kang Wanyad kaeh..Jempolan pokoke..sa glugune klapa"
16. Bocah ora kanti njaluk duwit, ora sonder tok-tok mbuka lawang kamar bae karo nggoleti Bapane "Brag!!..Pa njaluk duwite..", belih ngarti bapane lagi nggenjot manekane..kagete setengah mati.."Dasar bocah sengak ..kyeh gara-gara raimu..adine kowen pating pencelat maring tembok kabeh.."
17. Wanyad anake ndablege por,esuk2 pan skolah takon Mbahe "Mbah Mane kr Bapane ngendi?","Ng Kamar Tong","Oh.." kr guyu ngakak, awane takon maning "Bapane kr Mane ngendi Mbah?,"Ng kmr tong drung metu","wakakakkk" trs merad, Bengine balik takon maning"Mbah, Bapane kr Mane ngendi Mbah","ng kmar drg metu bsane kwen guya-guyu ...sih?", "Iya lg bengi Bapane njaluk pelembab kulit tp tak gorohi sg tak dekena lim power glue"
18. Ning Lift Wanyad dipeped wong wadon loro ayu , matane plirak-plirik...Darkonah sing weruh jengkele por-poran...ujug2 teplok Wanyad raine dikampleng wong wadon kuwe.."Bapak jangan sembarangan yah! seenaknya meremas pantat orang!", barang lawange wis ngeblag Darkonah larag2 mlayu, dikejar karo Wanyad "Nah, temenan nyong ...belih ngremed, yakin sung Nah..gelem busung Nah!, "iya Kang mau sg ngremed nyong.."
19. Wanyad numpak bis DEDY JAYA sg terminal Tegal sek-sekan, barang tekan PULOGADUNG ditakoni karo sedulure sing njemput "Gimana Kang, td numpak bis-nya kepenak kagak" ,"Waduh.. dari kenaikan sampe keturuan tidak dapat kedudukan babar blas..mana kepengin ngising lagi..","Ya udah oh cari toilet",..barang lubar sing toilet "...Gimana Kang udah lega?" ," Yah!! begitu kedudukan langsung keberakan.., plong rasanya..."
20. Wanyad pacaran kr Darkonah kwe ora disetujui Man Sajim Bapane Darkonah sg dgang ndog ayam,akhire colong2an pacaran ng Kandang Ayam, Wg Lg Kangen akhire tumpak2kan, Ujug2 Man Sajim Gemboran "Nah, rewangi Mane mana!",Wanyad lgsung mencolot merad kr nganjatna clana "Kwen ng kene lg apa Nah?","lg njukuti endog ka Pa?", nde...lengna pejuh, Man Sajim ngodor"Nah, kwen ari mangan ndog aja kuning2nge tok oh,kye kan protein jg"
21. WANYAD ngaterna DARKONAH mrg pangkalan tlembuk,ketemu wong gede duwur bewoken pisan..Darkonah dianyang,"short time pira?!!" jare Wanyad "Short time 50 ewu bae", "Dih aku duwene mung 20 tok ka yah", "ari semono tah dikocokna bae", "Ya wis lah ora papa", akhire dikerjani kr Darkonah, wis suwe ora metu2 malah Darkonahe si...ng panas dingin akhire gemboran mrg Wanyad "Wis Kang, silihi 30 ewu ya kena oh!, nyong belih tahan"
22. Wanyad kr Dalban boncengan motor,Dalban njaluk mudun 'Nyad,tlg aku mudun ning kene bae!,'ora bisa Ban,raimu sg bener bae mgko aku bs ditangkep dinas kebersihan'
23. Wanyad ditakoni petugas BKKBN, Pak rika kr bojo pan nganggo KB-ne apa?,.."Lah sing ana apa bae sih Bu?."bisa nganggo Kondom,..spiral,..pil, atawa sistem kalender..? "lah enyong tah kalender bae wis Bu.., tapi tolong engko goletna sing gambare Luna Maya atawa Desy Ratnasari ya Bu.., eben tak suwek toli tak templekna nin...g raine Darkonah dong pas kayakuwenan..
24. Wanyad lg salin konangan anak wadone sg 4 thn, uwe sih apa pa..Eh kiye manuk nok, aning aka ewiwine pa, ewiwine ditugel nok,.. Sekikine ujug2 wanyad ng rumah sakit 'daning bsne aku ng kene, persaku aku ng umah turu' jare doktere 'rika turune sarungan? Kweh jare anak wadone, kae dolanan manuk tp ujug2 jare ngidoni akhire gulune disemplek'
25. rombongan tlembuk anak buahe kidah lg pada ngumpul, bengi2 padang wulan bercengkrama ria,..Ujug2 ana sg nyletuk "dih langka wong lanang ka bisa2ne mambune peli yah...Sing iringane nonggong "nyong miki su' tembe bae antog"
26. Wanyad dadi bandar kopyokan sedurunge dasar khotbah ndisit mrg sg pan pd maen "sedulur2 sing pan pada maen tulung pada sg jujur ya! Aja curang karena curang kuwe Do..Dosa..Tlg dieling2 sedulur wong kuwe kudu nuruti prentah agama kudu pada sg jujur!.."
27. Wanyad sekeluarga piknik ning Laut "Ma aku miki tas ndeleng wg wadon sg nenene luwih gede karo dekene Mane, Toli aku ya weruh wg lanang sg manuke luwih gede karo dekene Bapa,"eh Tong ora kena ya.. angger smkn gede kuwene arane smakin tolol ngarti?","iya Ma", "Eh Tong Bapa ning endi?","Miki tah Bapa lagi perek2 wong wad...on sing paling tolol Ma,..toli ujug2 Bapa kuwe selat suwe selat tolol..tolol..tolol, tolol nemen Ma"
28. Wanyad jamane dadi supir senenge ngejak maen kr Babu ng Garasi ngisore mobil majikane ..dina kuwe pas lg ky kuwenan..ujug2 sikile ditendang kr majikan Wadone "Nyad kowen lg apa2nan","lg mbenerna rem Bu,..", "His kowen lagi apa!?"," mbenerna rem Bu..", "Hei sg bener bae, kowen kuwe lg apa?!", "Lah rika nang weruh oh Bu,.....aku ning ngisore mobil kaya kiye..","Mobil2..endi mobile..wong mobile wis digawa Bapane.."
29. Wong koruptor munggah kaji karo nggawa pengawal.., barang balang jumroh watune bisa mbalik maning...balangan pertama watune mbalik maring raine..balangan kedua ya watune mbalik maring raine..sampai balangan ke enem...akhire pengawale weruh sedurunge kena rai ditangkep...jret..sing maune watu ujug2 berubah dadi kertas......toli ana tulisane "SESAMA SYAITAN JANGAN SALING MELEMPAR"....
30. Siwar kr Sining rasan2 barange wg lanang "Ning brange wg lanang kwe balung apa daging yah?","daging","apa iya?balung ah, tp ben jelas mumpung ana aki2 lg sarungan rogoh yuh","Ki barange dirogoh olih?","apa nok? ya olih nemen yah","brg dirogoh wg megin standar jre SiNing "kweh daging kan","apa iya?ndi ndes"wg wis medegd...eg drogoh toli diremed2 ya ngomonge "daging apane, wg balung ka kyeh nyong koprot metu sungsume"
31. Pd suatu hari di peternakan Babi, datanglah petugas dinas peternakan mengecek.."Kamu kasih makan apa tuh babi2?", "Owe kasih makan sisa2 Pak..","Sisa2 mana sehat?!!"..akhirnya petugas damai disogok jeban..Sebulan petugas datang lagi nanya dikasih makan apa tuh babi2 "owe ksh makan yg paling enak Pak..","Apa?! rakyat ma...sih bnyk menderita luh enak aja kasih mereka makanan2 paling enak!..", akhirnya......
32. Ana wg dagang ng terminal dikroyok supir, kenet, kr kondektur..Akhire mrg pos laporan, pak aku lg dagang ka digebugi 'Kwen dgng apa? dagang pring pak lonjoran'
33. Ana bocah wadon karo ngegang2 gugup maring dokter, "Pa dokter2x tulung Pa Dokter ana sing mlebu ng barange nyong..", barang ditiliki doktere "dih3x daning bisa kaya kiye mba, ngakaline kangelan oh..", "iya pa dokter, aku be sing mau kangelan masalah baterene mati, tulunglah Pa Dokter..nyong lg ora duwe duwit..ari bisa ...njaluk duwite nggo tuku batere toli pasangna sisan eben vibratore bisa dakali.."
34. Ana wong pegatan ng ngarepe Hakim rebutan anak..jare sing Wadon "piben pak hakim, aku sg meteng nganti 9 wulan, toli mecah..larane por2an pak hakim..bar kuwe nyosoni maning..nang kudune bocah melu aku oh", jare sing lanange : "Kaya kiye bae Pak Hakim, ky sampeyan nglebokna ATM ning mesin ATM..blusuk.. toli bar kuwe dip...etet-petet..kadang nganti dientrog2..barang metu duwit..kuwe duwite sapa Pak Hakim?"
35. Ana wong mendem ngece bos preman "Hei, nyong miki tas mrng umahe kowen, mane kowen lg masak lngsung tak tugrup tak suwek2 klambine, tak wudani, toli tak perkosa, tak jukut duwite wkwkwkwk",ngarti bos-se diece..anak buahe ora trima, tp jare bos-se "aja, pambelih temen..", "tapi bos..","uwis!", ujug2 bose marani sg mende...m "wis gen bapane balik bae, bapane lg mendem aja ngisin2na aku nang kene.."
36. Wanyad mrg alas kebengen akhire nginep ng penduduk, brhubung kamare mung 1 sg dwe umah ora kepenak akhire turune bareng2, tengah wengi anak prawane tangi, wanyad kaget "Pan maring ndi Nok?", "Pan Nguyuh Mas,", "Dih pd bae Nok, tp aku pan metu wedi nemen peteng dedet ky kae", "toli piben Mas?", "Ya ari olih tah nguyuhe ...titip bae?","carane piben mas?", "ya tak lebokna ndisit nang kowen, ngko ngguwange sisan"
37. Wanyad ketilang polisi ditakoni 'bisa2ne kowen ora nganggo sabuk pengaman?!', 'halah Pak2 ka urusan temen sih ana njeblog2ge sg benjut ya aku2 dewek dudu rika'
38. Wanyad moyoki Darkonah lagi kutangan, "Alah Nah, Nah..kutangan kedingan nggo apa sih.. wong susu lepes langka isine kaya kuwe be Ka..", "Eh sampeyan Kang, wani2ne ngomong kaya kuwe....Lah sampeyan dewek ari sempakan ader aku tau protes..kuwe sampeyan sempakan apa coba?! sing perlu dibungkus..."
39. Wan Maang lg mlaku2 diundang2 tlembuk "Wan..tak pejeti ya..", "Sikah, dosa..","ari ora gelem tak pedot kyeh tasbehe", "iya ya ya.." bar dipejeti "Wan, maen yuh..", "moh3x dosa3x.","Ari ora gelem tak pedot kyeh tasbehe..", "ya wis3x..", barang wis maen 3 jam tlembuke kelempohen.."Wan, wis ya mandeg..","Emoh akh..", "tak... pedot kyeh tasbehe..", "Pedot ya pedot wis manalah..sekiki aku tak tuku maning.."kr nggenjot terus
40. Ana guru wadon..nggambar gedang ning papan tulis terus takon kr murid2 de "Kye gambar apa bocah2?", "gambar peli bu guru..", "sikah...!!", gurune ora trima mlayu ngadep kpl sekolah, Kepseke marani "bocah2 aja pd kurang ajar kr Bu Guru!!", brng nglinguk memburi "Eh bocah2, bener2 krng ajar kyeh sapa sg wani2ne nggambar ...peli ning kene!!"
41. Wanyad nonton biaskop, Luna Maya lagi pan adus ng kali pinggire dampar..wis pan udar2 kaose dibuka,sleting clanane di buka, barang pan wuda bral ujug2 ana sepur liwat,Wanyad dugal, brg bubar Wanyad tuku karcis maning,nganti x 3, akhire sg weruh takon"Bisane nonton pilem kwe bae sih Mas?","Iya , muga2 sg kye sepure ora liwat"
42. Wanyad duwe anak arane Lupit gobloge por2 ran...ditakoni gurune "Pit, 4 + 5 pira Pit?!",..detung ndisit nganggo jentik.." Sanga, Bu Guru..", "Pinter...ari 5 + 4 sih pira, Pit?.."Alah Bu Guru kuwe tah angkane tok oh sing di wolak-walik...ya jumlahe enem yah..primen dongen.."
43. Dalban kawin karo tlembuk langganane, keluargane belih ngarti..barang malem pertama pas lagi kayakuwenan ujug2 tlembuke ngobong mercon tengis..monine cetar-ceter cetar ceter..jare Dalbane karo Kaget "Lah bisane kowen ujug2 ngobong mercon tengis ana apa.. ", "Ssssst,.aja rosa2 Kang,..Eben sing njaba kuwe ngartine prawane nyong lagi pecah .."
44. ana wong maniak film hollywood..wis langka liya jagoane mesti sylvister stallone..barang pan mati cengap2 ning rumah sakit penjalukane pengin weruh potone stallone disit..perawate pd keder masalahe nggoleti poster kuwe laka babar blas,..ditodokna bintang pilem2 liyane tutug ora gelem, akhire perawate jengkel kr metakta...k ning raine sing pan mati.."Kyeh sylvister stallone",..jawabe "ya wis Chuck Norris ora papa wis,..
45. Wanyad critane njaluk kr Darkonah..tapi berhubung Darkonah lg 'M' akhire ngongkon Wanyad maen bae kr Si El tanggane sing wonge geleman...Akhire Wanyad mangkat mrg umahe Si El..brg wis balik ditakoni karo Darkonah " Piben Kang, Si El-le ana? terus mau Si El njaluk dibayar pira kang?","200 ewu ka Nah..","Dih2 dobol teme...n Si El ya.., wong singlanange angger maen kr nyong be cukup 50 ewu tok ka...."
46. Kaki-Kaki umur 80 tahun kawin karo prawan umur 18 tahun, barang malem pertama lampune dipetengi, critane bar kaya kuwenan sg dadi bojo gumun, "Kang, berarti kandane wong2 kuwe ora bener ya...", "kening apa sih?..", "Jare wong angger wis tuwa ky sampeyan kuwe wis ora bisa apa2, buktine miki nyong nganti ngos2san, rika b...isa perkasa nemen ky kuwe ya kang", jare kaki2ne "Ader miki aku mlebu kamar?"
47. Ana bencong mati..langka sg gelem ngadusi..akhire dirembug..olih-olih putusane kancane bae sg pada benconge sg dikongkon ngadusi..akhire kanca bencong kuwe gelem..barang wis pan ngadusi rupane keder dongane, jare sg normal "wis lah donga sing biasa bae", "sing biasa sing biasa kepriben siiih?","Ya Pokoken sebisane wisl...ah" akhire barang ngguyur karo denteni dongane metune "Basah 3x sekujur tubuh..ah3x mandi madu..dst"
48. Wanyad kuwe ning lengene ana tatone..lagi ngadeg ana bocah SD takon, "Um kuwe tato gambar apa Um?jare Wanyad kr mbentak "Naga!!" bocahe lgsng mlayu, bar kuwe ana bch SMP ya takon ky kuwe dijawab kr mbentak maning "Naga!!", bocahe mlayu,..Wanyad tambah sedakep kr ndegeg oh..ujug ana ABRI takon "Kuwe bakuten tatto gamba...r apa?!!.", "eh kiye Pak gambar..","Hayo Gambar apa!!?", "cacing ka Pak.." kr mengkered
49. Ana randa loro lagi rasan-rasan, jare sg siji : "Jeng, aku kiye kelingan bae karo Kang Wanyad", "Kening apa sih?!", "Barange loh Jeng..","Priben sih gede dawa rosa?", "ari gede tah ora, rosa ya ora.."," Lah sih barange kepriben?!"," Kuwe loh Jeng, dong wis ning njero bisa nulis kaya pulpen.."
50. Wanyad critane bergijilane dicokot asu nganti kowol2.., akhire digawa maring dokter dioperasi...barang wis mari Wanyad konsultasi maring dokter sing ngoperasi ,."Pa Dokter, bergijilane nyong kiye diganti nganggo dekene sapa sih?" "Nganggo dekene asu Nyad kening apa sih?.."Pantes bae saiki aku angger nguyuh toli ora nga...ngkat sikil ya ora metu2.."

brebes gemuyu catatan BUPATI BREBES GEMUYU

Posted by Husni Bupati BG Selasa, September 21, 2010, under | No comments

1. Critane Wanyad numpak bis..sing alun2 tekan jakarta..barang tekan pulogadung kebelet nguyuh..langsung mencolot luruh toilet..belih ngartiya sg dileboni toilet wadon..wer ewer ewer..ewer..barang wis lega metu karo nganjatna sleting.."wong wadon s...g weruh kaget.."mas kiye kan nggo wong wadon oh.." (maksude toilete)..Jare wanyad.."eh iya kiye be nggo wong wadon ka.." karo jentike nodokna sg njerone sleting..
2. ana wong tukang dandan jam/arloji, kebelet nguyuh langsung mencolot bae maring toilet, lah sing iringane kaget bisane lg nguyuh ujug2 klenger, brg wis sadar ditakoni, jarene weruh barange dewek kuwe abuh medegdeg, jare sg nulung kepiben ora abuh wong lup kekere sg go dandan jam megin denggo
3. Menungsa gaweyane turu tok karo tangine awan.., Bapane dugal.."kowen pen dadi apa bakuten..gaweyane turu tok.., kae delengna ayam..esuk-esuk wis tangi ceker2 luruh pangan,..dijawab anake " kae tah ayam o pak bisa ceker2..lah nyong gongkon...... ceker2 lemah toli dipangan..ya sejen oh?,..bapane krungu kaya kuwe dugale tambah munjuk..mbalangi jengkok krotakkk.. "bangset kyehhh.."
4. Critane Lupit karo Kucrit lagi rasan2 kejadian sing wis telung wulan..Priben Crit rasane kapan kae sing ning peleman nyacak sapa yah..oh ya "darkonah"?..jare Kucritl "Waduh pancen luarrr biasa enake Darkonah kae...spisan nutul...nganti... saiki 3 wulan megin krasa...", "krasane apa sih Crit..?", "Krasane snut..snut..snut..", "Lah kuwe tah kening Lion King...bisane ora nganggo supertetra","Klalen ka...."jarene Kucrit....
5. Ana bcah klas 2 SD lg dtakoni gurune"Bcah2 gunane sarung kwe nggo apa yah?",Dikin ngacung"go smbayang bu guru", "pinter.., sapa maning sg ngarti.. "go kemul bu"jare Birin, "pinter, trus sp maning sing ngarti ha...yo!!", "go empot-empotan bu guru" jarene kholil ujug2,"Lah bisane?", "Soale lagi bengi nyong weruh Mane nyong, mbuka sarunge sg lagi denggo bapane, tak rongok-rongokna bisa monine empot,empot, kaya kwe bu guru"
6. ana bocah cilik ditakoni wong.."Tong Mane kowen arane sapa?..", "arane Dira.. Wa", "Bapane sih arane sapa?..""arane Beni .. Wa..", "ekh...dadi kowen kuwe anak Dirabeni..?.."Iya Wa..", " ari... ora "dirabeni" ora dadi aku sih Wa..", " ha ha ha ha ha.."


7. Ana bocah cilik wuda penekan wit jambu, kebenaran ana ustadz liwat 'dih melas temen' akhire dimaen duwit 50 ewu kyeh nggo tuku klambi, akhire bocahe mudun lapor manene, manene krungu tiru2 bocah cilik be 50 ewu aku sg tuwa nang 200 ewu, akh...ire wuda karo ngenteni ustade.bener ustade liwat dikongkon mudun toli dimaen duwit tp 5 ewu tok, jarene kyeh nggo cukur
8. Numpak trek kebelet nguyuh, jare supire "kiye Alas aja mandeg ning kene" ora kanti akhire nguyuhe tak wadahi kalenge bir, ana 3 kaleng, let ora suwe kepripit polisi "pritt' dipeped akhire mandeg..wis ba bi bu ba bi ...bu .. sakale... wis dimaen duwit tapi barang weruh ana 3 kaleng bir "uyuhe nyong" lngsung dijaluk,trs ditenggak, akune merem2, jare polisine "Kiye Bir wis kadaluarsa yah, daning rasane asem2 kaya kiye.."
9. Udin ditakoni Kang Dasmun selaku bapane "Din,..", "iya pak,".."Kowen jarene wis kelas telu ndes bapane pen takon...","Takon apa pak..?", "Kowen ngarti tempe o ya sing dipangan..kuwe nggawene nganggo apa co...ba..","kuwe tah gampang o pak, ya nggawene nganggo katok lah,..", "Lah aja ngawag lah", "Ngawag priben Bapane..coba ari nggawene ora nganggo katok sing pan tuku kan keder.."
10. Kemarin aku manggil - manggil Pak RT dari belakang..."Pak RT - Pak RT" ..sampai 5x nggak nengok2...Akhirnya aku timpuk pake batu..gedebuk..baru dach nengok..Pas nengok ternyata Pak RW bukan Pak RT...Walah..Pantes aja nggak nengok-nengok..
11. wong luruh wedi (pasir) ning Kali Pemali brengose sa lengen,pegaweyane silem karo ngeruk wedi..lah waktu kuwe wayahe silem brengose nyenggol ampase menungsa sing warna kuning ke ijo-ijoan,belih sadar nganti tekane ngaso mangan..barang segane teka dil...adeni kr bojone,pan ngleplok sega, kepreh-keprehan dugal kr bojone.."kowen kiye ana wong mangan ngentut sembarangan" karo segane dibalangna..belih ngartia sing brengose..
12. Bada wingi sing desa nggawa bawang sekarung numpak Sepur Tegal Arum tujuan Senen..bisa kaya wedus sek-sekane por, untung nyongnge bisa mlebu..lah kakang sing jendela nglebokna bawange..tak cekeli tapi karunge tetep ora bisa mlebu nganti tangane aku s......ing metu nyelekeli karung..Nganti tekan jakarta tangane aku nglodod bae ning jedela karo nyekeli karung.Barang mlebu stasiun Senen karunge tak uculna,lah masalahe abot


13. --- kemutan ndeleng trek atret ning pasar bawang klampok,..jare kenete ya kanan-kanan, terus,..hup kiri-kiri,..ya terus meped-meped.., lempeng-lempeng..ujug-ujug huppp-hupp stop stop brag brag brag..stop Pir..Stop.."Supire kaget,..ana apa Net..&...quot;,Kenete marek maring supire "Untung cepet mandeg.." , "kening apa sih.." , " Kyeh ana tembelek..Untung ora meyak.." ----
14. Ana kanca nginung ning warteg, ndeleng regan teh panas Rp. 2000,- teh dingin Rp. 3000,--...begitu teh panase sing megin bual2 teka, langsung dinung bae gleg-gleg nganti entek,..aku sing ndeleng takon "bisa megin panas langsung digleg bae apa ora... mlodok..?" jarene.."masalahe ngko angger dingin dadi Rp. 3000,-"
15. Ketemu kanca penganten anyar..olih bojo lemu duwure 145 m tapi abote 80 kg..lagi lempeh2..tak takoni.."bar malam pertama kayong lempeh2, bantingane kalah apa?.." jarene" Ora, wong durung ka..", "Lah bisane?"..,"Kepr...iben yah...aku nggoleti barange be angel nemen..", "Lah sih bisane angel ".."Lah wong lemu kan pancen barange umpetan..Ngimput.., saprene durung ketem
16. Dasar wong mendem nyetop becak janjine mbayar 10 ewu,..barang wis anjog..kur mbayar 5 ewu tok,..ya tukang becake kepreh-keprean oh,.."Lah priben sih kowen..mau janjine 10 ewu bisane kiye mbayare 5 ewu tok.., belih ngarti kesel apa ya..", j...are sing mendem "huwek ..Lah rika ka jengkel kang,..kiye becak nang sing numpaki wong loro oh..rika karo nyong,..dadine 10 ewu bagen loro belih..limang ewunan.., huweeek...."
17. Kang Dasmun pancen laka wedine babar blas karo pemerintah,..Lah kepriben pajeg umah karo tanahe belih tau gelem dibayar...tau ana wong sing kelurahan teka nagih PBB,.."Pak Dasmun, kiye tunggakan pajege sampeyan pirang2 tahun samene ..kudu dibaya...r..", jarene Kang Dasmun "Lah enak bae rika njaluk pajeg tanah.. Lemah kiye kan dekene Gusti Allah.., Gusti Allah sing duwe be ora majegi ka.."
18. Ana wong wadon mlakune deglag, critane balik sg pasar liwat brug, lah ning brug kuwe akeh bocah2 lanang pd jagongan, kan isin ari mlakune deglag.. akhire luruh akal mlakune dikeser2, jare bcah2 lanang "mlakune kening apa mbak daning keser2?&qu...ot; "iya kiye mas, miki tembe bae meyak tai"
19. ana turis nlembuk ning peleman tegal, sangkin penake jarene turis "oh my god x2" lah jare tlembuke "apa kurang ngegot"
20. Ana wong tuwa anake pen babaran belih malah seneng tapi malah mrengut , jare anake "Pa, bapane tembe olih putu sing pertama dongen seneng o pa..bisane ka malah mrengut bae..kening apa sih pa..", "Ora nok,..seneng sih seneng kowen duwe ...anak, tapi sing gawe bapa mrengut..metune putu kiye berarti bapa ngko bengi mulai turu karo nini-nini, ma'ne kowen..."
21. Wa-ne nyong esuk2 lagi turu enak2 megin kridongan sarung ujug2 diserang weteng mules sing luar biasa, akhire langsung mencolot maring kali karo sarungan.. karo ngempul udud ngising,tapi sajerone ngising sakale ngisinge ning kali tapi ora tumon moni p...lang plung plang plung, tp monine blag bleg blag bleg sawise mari wetenge disingna tangi o ya, tembeken nganjatna sarung mak ceos, walah jebule ngumpul ning sarung kabeh
22. Kelingan numpak motor ditilang polisi,...pritttttt...akhire nyong mandeg merga wedi dikejar...tak deleng daning polisine suwing..langsung hormat "khmad khiang,...khim hana khim..."apa pak?" jare akune .."khim hana khim !!!",... apa pak, nyong ora mudeng kyeh.."Khim..Khim..!!!" , "apa pak.",.polisine jengkel ndeyan yah..langsung lambene sing bolong ditutup karo jentike.."SIM Gatel!!!","Oh SIM Pak, lah kiye tembe jelas."
23. Ana maling manjat gendenge umahe wong, barang di buka ning ngisor ana bcah lanang karo cah wadon lagi "eng ing eng..", sadurunge beraksi nikmati pmandangan ndisit oh,..nganti lubar,sawise lubar malinge krungu bocah wadone ngomong "mas ...priben kiye ari ngko nyong meteng?"jare cah lanange "Lah, kuwe tah apa jare sing nduwur"..malinge krungu giri2 mudun.."asem ka, sing enak dewek, aku sing kongkon nanggung..tak useh ye..
24. Ana aki2 nangis nggerung2 ning pinggir dalan, sing weruh takon "Mbah, kening apa bisane nagis nganti kaya kuwe?", "nyong tembe kawinan maning bojone nyong ayu nemen umure 20, ari masak ya enak nemen, setia maning karo nyong, ari ana si...ng nggoda langsung laporan karo nyong..",Ya wis oh, kurang apa maning Mbah...daning mewek bae?..","Masalahe nyong klalen, umahe nyong kiye ning endi..."
25. ana wong maniak film hollywood..wis langka liya jagoane mesti sylvister stallone..barang pan mati cengap2 ning rumah sakit penjalukane pengin weruh potone stallone disit..perawate pd keder masalhe nggoleti poster kuwe laka babar blas,..ditodokna bint...ang pilem2 liyane tutug ora gelem, akhire perawate jengkel kr metaktak ning raine sing pan mati.."Kyeh sylvister stallone",..jawabe "ya wis Chuck Norris ora papa wis,..
26. Bocah wadon pen dikawin wong sing ora ngarti agama,..belih percaya karo anane suwarga karo neraka,..Lah bocahe ngomong karo mbokene ,"Ma, piben kiye Ma,..calon mantune Ma'ne ora percaya anane suwarga karo neraka..jare mbokene " wis kow...en ari pan kawin, kawin bae...ora usah khawatir.., mengko lubar kawinan gawak maring Ma'ne ya..tak todokna ngkoh..sing arane suwarga enake kaya apa..."
27. wong picek mlebu restoran, saben ditakoni pesen apa mesti njaluke diambungna sendok sing bekase wong mangan..ajibe pancen kuwe panganan sing paling enak, saben dina bae, nganti sg duwe restoran eram akhire pd suatu hari karo guyon sg duwe njaluk kr b...ojone arane "siti markonah" eben sendok kuwe mau diguwekna ning barange..gelise crita barang wis dambungna..jawabe sg picek"Lah jebule si Markonah nyambet gawe ning kene"
28. Kelingan numpak taksi ning mburi dewekan, pengin ngobrol karo supire tak jawil, supire kaget setengah mati ngedek gas ora kira2 nganti pan nabrak, karo ambekane ngos2san..akhire aku njaluk pangapura..jarene "mas2 aja ngageti lah".."ken...ing apa sih pak.."nyong nyupir taksi kiye tembe..","lah sedurunge kerja ning endi pak..?","ya nyupir juga..nggawa ambulans ngater mayid.."
29. Bocah wadon pen dikawin wong sing ora ngarti agama,..belih percaya karo anane suwarga karo neraka,..Lah bocahe ngomong karo mbokene ,"Ma, piben kiye Ma,..calon mantune Ma'ne ora percaya anane suwarga karo neraka..jare mbokene " wis kow...en ari pan kawin, kawin bae...ora usah khawatir.., mengko lubar kawinan gawak maring Ma'ne ya..tak todokna ngkoh..sing arane suwarga enake kaya apa..."
30. Ana bocah nangis mberek-mberek.., tak takoni " kening apa tong bisane nangis?", "duwite nyong ilang...", "ilang....pira tong?", "limang ewu..", "oh.., ya wis kyeh tak ganti, wis meneng ya", eh lah ka ...malah nangise tambah gede.."lah bisane kowen nagise tambah gede tong, kan wis tak ganti..", jawabane "iya .. coba mau ari ora ilang, kan dadine saiki sepuluh ewu..."
31. Kancane aku bisa sugih nemen sung bandane pirang-pirang...Hebat akh..pancen bocahe kuwe penuh ide, kerja keras, pinter lan sregep... ngorog-ngorog warisane wong tuwane...
32. Ketemu kanca surabaya nyapa nyong, jarene "awakmu ning endi wae, gak tau ketok blas", aku njawabe "berarti nyong setan dong,..ari sing katon ndase tok..awake ora katon babar blassss...."


33. Ana dokter kandungan lagi jogging,..disapa pasiene.."selamat pagi pak dokter..", doktere klalen ndeyan sangkin akehe pasiene.." siapa yah,..", "saya pak dokter","bener saya lupa, siapa yah".."saya pak dokt...er yang sering priksa ito lho".."bener2 saya lupa deh, siapa yah?"..akhire pasiene jengkel karo mbuka rok "Saya Loh Pak Dokter"..barang weruh kuwe jawabe "Oh,...Bu Ani..",..
34. bisane dekene jaran semono gedene, tp ngger dekene bebek ka penyek, jarene wkt banjir jamane Nabi Nuh, kabeh makhluk spasang2 dilebokna ng prahu, ben ora pd nganak, kabeh alat produksi kudu dsimpen dulu alias dicantelna, lah barang banjire wis mandeg..., kabeh mahluk rebutan pd metu kr rebutan sing dicantelna mau, jaran sangkin bantere olihe gede,lah bebek cilik tur enggang enggong akhire olihe turahan sg kepedek-pedek
35. wong picek karo wong lumpuh sunggih2-an mlaku ning pinggir kali..ujug-ujug sing picek ngomong.."ekh ning ngarep kiye pasti ana wong ayu, kulite putih lagi ngumbahi katon pupune...", jare sing lumpuh " ekh..bisane kowen ngarti sih..&quo...t;, sing picek ngomong "lah kiye sih... ning geger kayong krasane mbregenjel..."
36. uma'in balik sg Jkarta ktemu sohibe Lupit,.Jare Lupit "In, piben kbare kyong gagah nemen sung.,omong2 ana gweyan ora ng Jkarta go aku",..jare Juma'in "Ana pit, gajie 3 jt gelem?"ya gelem nmen yah, gaweyane apa?",&q...uot;gaweyane ngukuri wesi karo mleyoti seng","wis gelem wis..cerem..modale mteran kr tang o ya","ora pit, modale kuku kr cangkem tok ka, wesine ngko dikukur2 anggo kuku, kr senge dipleyoti nggo cangkem","SIKAH"
37. wong ka apes temen yah..wis digarong, diperkaos, dipegat maning karo sing lanang,..gara2-e umahe kelebon garong..singlanange dibanda..bojone diperkaos ning ngarepe matane singlanang..lubar garonge merad..sekikine bojone langsung dipegat..lah para tan...gga kan heran..bisane nganti dipegat.. lah kuwe kan kerna pancen dipaksa..jare sing lanange "lah kepriben..diperkosa sih diperkosa ..tapi ya aja melu goyang oh..."
38. Dikin karo Karso lagi dolanan badek2kan : "So, kewan apa sing ora duwe rasa cemburu,.."takone Dikin, "Apa yah,.ketek ndeyan.." jawabe Karso, "salah yah,.." , "Lah sih apa..", takone Karso .."banteng..&quo...t;, "lah bisane??..", "kowen weruh,kae sapi wadon kaeh... susune diperes wong , sapi lanange meneng bae...."


39. Ning sawijine pengadilan terdakwa lagi ditakoni hakim (critane terdakwane kiye ora bisa basa indonesia) "saudari terdakwa..bisane sampeyan tega-tegane nugel anuke singlanange sampeyan sih..?" "masalahe kaya kiye bu hakim..tak rasak-ras...akna wong mentahane be enakke ora karuan yah ... apa maning ari di goreng..."
40. Mang Kurdi pancen wong kakeyan guyon..lah pen mati be sempet2te titip wasiat guyonan karo anak bojone,.."tolong angger ko nyong mati, tolong aku denggoni lawon sing bekas ya..", "lah bisane sih Pa, aja ngomong kaya kuwelah.."jare ...anak bojone " ora angger lawonne lawas, malekate ora mungkin takon2 maning..ngertine kan kiye mayid wis pernah ditakoni, loken pan ditakoni maning...",...
41. Bejo gentoyoran kr nyekek botol ng pinggir dalan, ora ngartiya sing mburi ana trek gandeng nlakson ora kira2..kaget bejo mencolot tiba ngglundung..nganti raine nuncleb ning tlepong kebo sing megin teles..crottt..raine kocar kacir kena tlepong..dasar ...wong teler gagiyan tangi karo pencak silat ngromyah " kurang asem kae trek ngaget2ti , untung aku ora sampe medek tlepong kiye,.."padahal raine koprot tlepong..
42. bocah cilik pal pul pal pul karo kewar kewer nyekel udud ,..terus ditakoni wong : "tong bakuten kowen kuwe umure pira?...jawabe "pitung tahun mas,"..lah kowen kuwe wis ngarti udud bakuten sing marai sapa?.."sajege aku kenal wadona...n mas".."Lah kowen semono wis ngarti wadon?"..."masalahe nyong waktu kuwe mendem sih mas..".."walah..walah..walah" jare wong sing luwih tuwa..
43. kelingan slametan,iringane nyong lebe-ne,weruh opor ayam ndeyan kemecer,sing liyane tak deleng ayem2 pda mangan,Lah Lebene kayong gelisah,ujug2 tak deleng tangane lebene njukut opor trus didokon ning njero pecine,aku sih meneng bae,lah barang pan bal...ik wayahe salaman2,ndilalah sing njero pecine pa lebe netes.wong sing ndeleng pd takon " Lah kuwe apa sing netes apa pa lebe?"karo kaget njawab " eh kiye, wudun ka mecah"44. Ditinggal suwe lunga..balik2 mbuka lawang kamar kaget,..bapane lagi ngempeng sing wadon ..dugal seporete "Bapane kiye kepriben, tega-tegane karo anak yah..." jarene bapane karo tenang2 bae njawabe.."alah tong-tong kowen jaman semana ng...anti telung taun ngempeng bojone nyong be nyong ora papa ka..lah nyong nyinyipi sedelat be,.. kowen dugale kaya kuwe.."
45. dasar anake wong sableng, bocahe tah megin SD kelas siji critane dikongkon gurune nulis ning blabag " Dek, coba tulis BHINEKA TUNGGAL IKA yah ning papan tulis kae..!!"...maju o belih..barang wis nulis metune "INEKA TUNGGAL IKA,..jare g...urune "Lah Dek, BH-nya mana"..jawabe "BH-ne lagi didenggo Mane nyong pak guru...", gurune : "ha ha ha ha ha"
46. Si Dasmo duwe masalah BAB akhire konsultasi maring Puskesmas pengin ketemu dokter, "Pa Dokter, nyong njaluk tulung pengin diperiksa.. " jare doktere "Rika apa sing dirasa,?", "kiye Pa Dokter, wetengnge nyong saben jam 7 esuk ...mesti kudu diisingna.." "Lah berarti kan apik, masalahe piben apa ora bisa metu?" takon doktere..."ya kuwe pa dokter sing dadi masalah aku ari esuk mesti tangine jam 9"..
47. jebule menurut penelitian budi daya iwak lele kuwe luwih apik ari didokon ning blumbang kakuse wong lanang drpd kakuse wong wadon,jarene ari didokon ning kakuse wong lanang kuwe lele-lele mau pada stress ora gelem pd mangan, masalahe sedina-dina diac...ung-acungi "pentungan" terus, tapi angger ning kakuse wong wadon disamping olih panganan ampase wong wadon kuwe, sedina2ne dipesam-pesemi bae..
48. wong mendem karo nyekek botol nelpon laporan maring kantore polisi.."pak nyong njaluk tulunglah..kiye mobile nyong dashbore ana sing nyolong,..toli bangsane stir, rem, pedal spidometer ya laka kabeh..njaluk tulung ya pak..hu..weeekk"...jare... polisine "ya wis delat maning aku mana ya..nomer hp-ne kiye.."iya pak..eh..eh..hu week..ngko disit pak, maap kiye pak polisi jebule aku kiye njagonge ning jok mburi,..hu weeek.."
49. Ning sawijine rumah sakit jiwa, ana wong edan loro lagi dolanan pancing-pancingan bareng..nganggone sada karo benang dienclum-enclumna ning baskom sing ana banyune..karo cekakak-cekikik,..lan keprok2..ora suwe ana dokter sing ngampiri, karo takon &qu...ot;eh, bocah2 bagus,priben mancinge olih iwak apa belih?." jare wong edanne "dokter kiye edan apa ya..loken mancing ning baskom kaya kiye ana iwake..? sing edan dongen sapa..

50. sukrad karo kamnyad lagi rasan2 masalah produk indonesia karo produk amerika,..jare sukrad: Myad, gaweyan amerika karo gaweyan indonesia kuwe kuwat endi..? Kamyad : ya jelas amerika lah kang.." "salah kowen.." "lah bisane kang..&q...uot; lah kae buktine..,sing jarene wetese,ketabrak pesawat siji be langsung ambrol..gaweyan indonesia kae sing arane wete'es kae, di rudal pirang2 rudal..tetep seger buger ora ambrol babar blas."
51. bcah angon sangkin panase wuda bral njebur ning kali, belih ngarti ning kono lagi akeh wong wadon pada ngumbahi, geger belih pating pencelat..tolong2..(nyong pen diperkaos )3x..sampe lapor RT..Te tlg nyong kabeh pen diperkaos kyeh, sapa sing pen m...erkaos jare RT-ne.."Bocah angon".."dundang mene.", " bener kowen pen merkaos?.." ora ka..""nyong pan adus, gerah".."ora ding pen merkaos ding"bolak-balik ditakoni laka titik temu, akhire diputusna RT-ne.."kyeh Warsini,..Jaronah, lan kabeh ya..kaya kiye bae berhubung kiye masalah cilik wis ora usah didawak-dawakna ya.." , " cilik apane..wong samene ka..(karo ngepel lan nggejejerna tangane)..a...ri dawa tah pancen iya..." jawab para wadon mau serempak..
52. wong wadon laporan karo RT-ne, "lapor pak nyong diperkaos"..jarene RT-ne "sing merkaos sapa?",.."lah kuwe pak nyong sing belih ngarti?"..apa kejadiane wayah bengi?.."ora awan ka pa",.."lah terus apa kowen ...ditutupi matane?"..ora melek ka pa.."lah bisane kowen ora ngarti?" "sing mburi ka pa.." ,"oh sing mburi, toli bisane kowen ora nglinguk?.." "lah masalahe kuwe pa , ari aku nglinguk copot sih pa, eman-eman oh.."
53. wong nymbet gawe intap-intip pengin balik awan,pas bos-se kiye pan metu, gita2 oh, bs balik kyeh,denteni 15 menit bar bos metu,lngsung nylintis mlipir iringane kntor,tancep motore digas, 20 menit tekan umah,ng umah digoletilah bojone,daning langka,ak...hire buka kamar alon2,kaget kr wedi ora kira2,ana bos-se kr bojone lg duwaan,ditutup maning alon2 lawange, jarene"Untung bos ora weruh, cba ari weruh aku ptong gaji kyeh"54. Sing wadon alim..sing lanang semblotongan..saur bareng lawuhe tempe karo kangkung..jam 8 dejak nglondok kancane ning warung pojoke pasar..Nyate karo Nyoda Susu..balik2 masuk angin,..mutah glogak..metune sate karo limun..sing wadon kan pangling.."...;lah mas mau persaku saure tempe kr kangkung, bisane kiye metune sate..jawabe sing lanang "Lah kiye sing diarani berkahe wulan romadhon, Nok? mlebune tempe bisa metune sate.
55. Humor Puasa : ana wong emis njaluk sedekah ning umahe ustadz sing dadi tukang ngaji panggilan (qori) ..Lah kebeneran ustade pas lagi ora nyekel duwit babar blas..pen ngomong njaluk pangapurane ora bisa main ora kepenak...akhire ngomong karo wong emis...-se.."Wa,..kaya kiye bae aku dong ditanggap ngaji ukurane amplope 150 ewu, berhubung nyong ora duwe duwit..priben ari sampeyan tak ngajeni bae ya... tapi sampeyan jujul"
56. ya wong manggon ning RSSSSSSS yah (Rumah Sangat Sempit Sekali Sehingga SengGEEM Saja Susah) lagi gedebag gedebug sing wadon ngomong "Pa, aja metu ndisit ya..mengko eben metune bareng.." Lah anake krungu o ya..."Pan metu maring endi sih ma, aku melu oh,"...nah lo..(sekedar guyon)
57. puasa2 tukaran karo wong dodol semangka.., lagi tuku jarene manis barang dibelek ning umah ka besem kabeh..ya dioncogi belih..."Kepriben sih Man, jarene manis daningka besem kabeh...rika ari dodol sing bener..."jarene tukang semangka ari nj...awab "lah Rika paling2 semangka telung iji tok sing besem ka geger..., aku semangka semene akehe besem kabeh be ora papa..."
58. Ternyata memang proyeksi neraca perdagangan kita dengan Malaysia benar2 minus berat,..mereka mau terima dari kita Ambalat, Sipadan Ligitan, Reog Ponorogo, Batik, Harga Diri TKW, dan terakhir Tari Pendet,...Lah kita terima dari mereka cuma "Noordin M. Top" doank...
59. wong pengantenan anyar ka lubar kaya kuwe karo bojone mbuka dompet ngetokna eketan ewu,..(klalen ndeyan yah..), sing dadi sing wadon ya kucluk maning bae eketan ewu kuwe dijujuli lawean..barang pada bae sadare ya lenger-lenger oh,....
60. ana bojo pangling karo singlanange " persaku cilik saiki ka krasane gede sih kang?.." jare sing lanange " Nekuk , Su..."
61. Berita Politik: Ternyata "LANJUTKAN" tanpa "JK"..Bukan "LANJUTKAN" namanya, tapi jadinya "LANUTAN"....
62. Kumpul2 mau bikin PARTAI EKONOMI LEMAH INDONESIA tapi bingung bikin lambangnya, apa ada yg bisa bantu?
63. Wanyad critane kbelet pengin kyakuwenan kr bojone "Nok, njaluk oh", "Njaluk apane belih ngarti nyong lagi M..",kr ndase mumet akhire Wanyad metu dolan mring alun2, ning kana wruh bencong lg gugup nyekeli weteng, jrongatine wanyad
64. Kancane aku critane lg numpak angkot ngango kaos kr koloran tok, njagong madep cah2 wadon sg pd balik skolah, jarene seumur2 tembe ngalami dadi delengan & rasan2ne bcah2 wadon “ana sing guya-guyu, ana sing pesam-pesem, ana sing isin, aku kan dadi... GR ana apa yah tumben?” nganti mudun megin dadi kepikiran, masalahe ayu2 nemen, tp brang dideleng mengisor, daning kolore nyong suwek trus “Ndoge” nganti mecetet, pantes bae
65. Critane wong tukang dandan radio..Bojone bengi2 njaluk (tanda kutip) dibenerna..wis oh diudar-udar karo sing lanang..di emek-emek, solder ya wis dipasang..centil2 le terus ditunning ( luruh gelombang )...jare sing wadon "Kang daning ora moni-mon...i..", "oh ya klalen sing ngisor durung tak colokna..."
66. Duwe kanca guru wadon wonge pancen ayu critane ditaksir muride sing megin kelas 2 SD,.."Bu,..Ibu ayu nemen sung..aku naksir olih??,..","His..mboten pareng ngomong kayakuwe ya..","kening apa sih Bu..","Yanto kan megi...n cilik ...ora olih ngomong kaya kuwe.."jare Bu Gurune.."Lah ari kuwe tah ora masalah oh Bu.., tenang bae wis..aku nganggo kondom ka..",Gurune " Hah..!!!??"
67. Kyeh critane Iwan karo Kholil lagi dadi Polisi Pamong Praja, lagi olih tugas nggrebek Lokalisasi Peleman, ngejar2 tlembuk sing pada pating plesat, wong loro critane nangkep siji toli digered ... ya tlembuke gemboran oh .."Pak..pak..tulung lah..w...ong nyong wong cilik ka, paling-paling dodolan cawet karo isine be ditangkep melas nyonge oh pak " jare Kholil karo Iwanne,"Ora nyong pen takon tok kulake pada ning endi.."
68. Ana2 bae pancen ... critane wong maring dokter gigi ... jare dokter gigine "ya wis buka oh cangkeme,.." lah digongkon mbuka cangkem malah sing dibuka clanane dokter gigine kan kepreh-keprehan.."Lah mas nyong kiye dudu dokter kelamin......bisane sing dibuka clanane..?", "anuk pak dokter...masalahe untune kiye nggatol ning kene.." , karo nodokna sing ning njero clana..69. Wanyad critane dadi bos tapi dasar wonge semblotongan lubar nguyuh sletinge klalen ora danjatna, barang pan rapat sekretarise sg arane nok cempluk weruh terus ngomong.."Pak, maaf garasine kebuka..", Wanyad kaget tp langsung cengangas cengin......gis.."Oh iya,..kowen weruh apa nok..Mobil Mercy o ya..", "Ora ka pa..aku werue pespa bodol, karo loro2ne banne kempes..", jare Wanyad.."Sikah,..Raimu..."
70. critane Kapten Wanyad selaku komandan Danramil, karo Kompol Dalban selaku Kanit Lantas kuwe lagi reuni..wanyad takon "Nyad, jamane dadi prajurit gaji pertama raimu tokokna apa,.."aku tak tokokna sepatu, Ban.. raimu sih tokokna apa?"..&...quot;aku tak tokokna setrika..","lah bisane..","iya..nggo nyetrika duwit mel-melan sing pada kuwel-kuwel"...
71. Ana wong 3 lg pada ngadirna anake..wong sing nomer 1 : anake nyong sananjan cilike bandel saiki bisa dadi KAPOLRES..", jare wong sing no.2 "tembe KAPOLRES..kyeh anake nyong..saiki dadi KAPOLDA.." jare wong sing nomer 3 " Raimu ka ...pada kadiran..kyeh anake nyong sepuluh tahunan dadi buronan..anake raimu langka sing bisa nangkep o ya.."
72. Wong tuwa umure 75 tahun omongane wis pelo..critane dirawat ning rumah sakit..sakale mriang tapi pengine nonton tipi bae sing digantung ning kamar pasien..pengin nonton brita critane..wis oh critane pengin njaluk remote control maring sustere..ngomon...ge kaya kiye "utel utel olong ong emot emot on 'ol ya.., a u alep on on beli ta"
73. Untuk mengenang almarhum "Gepeng" pemerintah telah mengeluarkan uang kertas baru Rp.2000,- dengan gambar gepeng, dan untuk mengenang almarhum "Timbul" pemerintah juga telah mengeluarkan uang logam baru Rp. 500,- dengan gambar timbul..
74. critane kye Kholil kr Iwan lagi badek2 kan "Wan, nyong kye olih badekan sing Imam..","Imam sapa..","Kae imam sukoco sing gagah","oh, iya piben?","kyeh, kowen ngarti bedade ASI karo susu kaleng,", &quo...t;ya beda oh Blog..", "iya, bedane apa bangset..","wah kiye pasti ora nggenah..Mbuh"," kyeh bedane..ari Susu Kaleng kuwe lubar dinung bapane wadahe nggo dolanan anake, tp angger ASI lubar dinung anake wadae go dolanan bapane"


75. Jablud karo Dalban lagi rasan2 masalah obat kwat..jare Jablud "Ban, kowen obate apa eben kuwat nggo kaya kuwenan?..", Aku Blud..nganggone piagra oh.., ari kowen sih apa?..", "Ari aku tah anggone Antimo Ban..", "Lah sing ...bener bae kowen..", "iya tak gecek terus tak ejeri banyu terus tak lepetna nang kuwene..yakin sung..teyeng nemen.. ora mutah2.."
76. Dasar Wanyad,...bojone wetenge 9 wulan ya megin dikeloni bae...Jare sing wadon "Mas pen apa maning,..ndas, awak, tangan sikil wis lengkap kabeh..", jare Wanyad "Wis tenang bae gen..nyong kiye cuman pen maen minyak rambut tok...melas eben gagah.."
77. Wanyad critane ndodok mancing dewekan ning comberan,sing weruh pada gedeg kemelasen,sing esuk tekan sore ndodok bae, ora ngadeg2, nganti akhire Wa Ngatiyem, ngampiri"Nyad wis mangan durung, ari durung kyeh maring umah pakani ndisit wetenge, baku...ten sing esuk mancing ning comberan apa olih iwak?jawabe Wanyad"Olih ka Wa kiye sampeyan sing ke-telu" eh, jebule ndodok eben dimelasi wong ben dejak mangan tok, dasar Wanyad
78. Wanyad critane sabah Jkarta ,sg Cputat pan mring Mayestik, Nmpak bis 504 jrusan Ciputat-Tanah Abang,pnumpange sek-sekan,akhire ngadeg ning mburine wg wadon ayu sing bokonge gede,suwe2 dirasakna ka kayong kepenak nemen kr digesrek2,nganti blih krasa w...is tekan mayestik, nganti kenete ngmong "yg mayestik habis 3x," ,Dongen tah pncen kudu mudun tp brhubung ora pngin medot nikmat,akhire diputusna."TANABANG LANJUT PIR.."
79. Wanyad karo Dalban lagi dolanan badek-badekan...Jare Wanyad.."Ban, bedane Soto karo Siti apa ya?...", jare Dalban "Mbuh ora ngarti lagi mumettt"..,"Huh, goblog kaya kuwe be ora ngarti.." Kyeh ari soto kuwe nganggo tauge........tapi warnane putih.., angger siti ya ana taugene tapi ireng..",.."oh kaya kuwe..."jare Dalban..
80. Wong2 kuwe pada eram karo nyong...jare2 uwong sing tau wedi karo asu.."bisane asu karo kowen kuwe wedi sih..?" asu galake kaya apa ya karo kowen tak deleng wedi.."jare nyong masalahe nyong kuwe kancane akeh wong batake...dadi asune pada wedi..wedi tak kandakna mbokan dibadog...
81. Ada orang sunda bertamu ke orang jawa habis minal aidzin mau berantem lagi..gara2 nya..disuguhi minum..kata orang sundanya.."oi, amis pisan tehnya oi,..", kata orang jawanya.."Apa amis..sing bener bae rika..wong gelase wis tak kumbah nganggo rinso ka..loken mambu iwak.."